<

Rectumresectie vooraleer IVF te starten is zinloos na een volledige excisie van diepe endometriose

Aanleiding - een tweede opinie : Een patiënte onderging enkele jaren terug een laparoscopische discoide resectie voor een grote diepe endometriose nodulus van 3*3 cm.  Gezien 1 jaar na chirurgie geen zwangerschap optrad consulteerde ze,  zoals gepland, een IVF centrum. Er waren geen pijnklachten. Hier werd haar gezegd dat, er een belangrijk recidief van endometriose was zoals vastgesteld met echografie, en dat  een darmresectie absoluut nodig was  omdat een IVF pick-up anders onmogelijk was.  Een rectumresectie was bovendien de voorwaarde om met IVF te starten. Bespreking : Dit verhaal bevat  fundamentele vergissingen en is niet correct Het is moeilijk met echografie het onderscheid te maken tussen een recidief van endometriose en fibrose na chirurgie. Met deze indicatie een darmresectie doen zet de deur open voor het uitvoeren van  nutteloze darmresecties   zeker als achteraf microscopisch geen endometriose wordt gevonden. Echografie is zoals viool spelen : sommigen toveren prachige muziek,  maar niet iedereen die op een viool krast speelt muziek.  De diagnostische accuraatheid van echografie voor recidief diepe endometriose kan hiermee vergeleken worden. Na meerdere ingrepen zijn uitgebreide vergroeiingen bijna onvermijdelijk. een darmresectie zonder pijnklachtgen , enkel voor IVF voor infertiliteit , is zinloos. Na meerdere ingrepen, wordt herhaalde  chirurgie, zonder ernstige dwingende klachten, met een normaal kontrastlavement best vermeden. Zeker een darmresectie Een darmresectie zal  de kansen op zwangerschap niet verhogen. Prof  PR...

De Endometriose Stichting

Een patiente stuurde een mail met de vraag : “Hoe moet ik de informatie van de endometriose stichting interpreteren want er zijn nogal wat klemtoonverschillen  met de site www.gynsurgery.be Antwoord 1.   Deze Nederlandse patientenorganisatie  die ook in Belgie beweert actief te zijn,   werkt voor zover ik weet niet samen met de internationale verenigingen. Dit blijkt ondermeer uit de afwezigheid verwijzing naar sites als bv www.endometriosis.org 2.  De informatie is doorgaans een vertaling van andere patienteninformaties met soms een twijfelachtige inhoud.  Naast vele andere beweringen was ben ik mij bv niet bewust van enige evidentie dat endometriose onregelmatig of hevig bloedverlies geeft. 3. De adviesraad en de sponsors komen predominant uit de infertiliteit.  Vandaar dat informatie vooral over de oppervlakkige en de lichte vormen van endometriose gaat  en over medikale therapie terwijl de chirurgie voor diepe endometriose -het zwaartepunt van deze site- ternauwernood besproken wordt. 4. Dit blijkt nogmaals uit de vermelde centra voor endometriose.  In geen van de vermelde centra is er een gynaecoloog die zich als ‘pelvische chirurg’ profileert.  In geen van de vermelde centra kan men terecht voor een conservatieve behandeling van ernstige diepe endometriose gezien de chirurgie doorgaans ‘in samenwerking’ met heelkunde gebeurt dwz met een darmresectie. Als besluit : deze site, de adviesraad en de centra zijn een mooi voorbeeld van wat ik besprak als een van de problemen van endometriose : veel gynaecologen die de milde vormen willen behandelen met medicatie of eenvoudige chirurgie  maar weinig echte chirurgen, zodat de ernstige endometriose vaak onvolledig of overdreven aggressief wordt behandeld Prof P.R. ...

Waarom ik darmresecties vermijd voor diepe endometriose

Voordrachten gehouden op het kongres van de ESG , 9-9-09 in Rome en op de workshop over endometriose in Straatsburg 14-9-2009. 1 Om geen nutteloze darmresecties te doen. bv Als na een darmresectie geen endometriose wordt teruggevonden, - en dit gebeurt tot in 14%- of wanneer de endometriose buiten de spierlaag van de darm was. In de literatuur werden tot 25% nutteloze resecties gerapporteerd. Bovendien heb ik een reeks artefakten gezien die sterk op een endometriose leken maar er geen waren. 2 Om de zware langdurige complicaties van lage darmresecties te vermijden zoals 30% darmklachten,l 30% blaasklachten en 40% sexuele problemen als anorgasmie 3 Omdat een resectie techniuek niet noodzakelijk is tenzij thv het sigmoid een stenose van meer dan 50% over meer dan 3 cm aanwezig is. Met dit criterium doen we slechts in 1% een rectumresectie en slechtes 10% sigmoidresectie. Hierover werd grondig gediscussieeerd. Het is duidelijk dat men ofwel bi!jna geen (zoals wij) of bijna altijd een darmresectie uitvoert. Het voornaamste verschil is dat wij vinden dat men altijd moet beslissen gedurende de ingreep : indien de konservatieve behandeling te moeilijk is kan een darmresectie gebeuren. Dit doen bij gebrek aan ervaring is niet ideaal voor de...