<

Voordrachten gehouden op het kongres van de ESG , 9-9-09 in Rome en op de workshop over endometriose in Straatsburg 14-9-2009.

1 Om geen nutteloze darmresecties te doen. bv Als na een darmresectie geen endometriose wordt teruggevonden, - en dit gebeurt tot in 14%- of wanneer de endometriose buiten de spierlaag van de darm was. In de literatuur werden tot 25% nutteloze resecties gerapporteerd. Bovendien heb ik een reeks artefakten gezien die sterk op een endometriose leken maar er geen waren.

2 Om de zware langdurige complicaties van lage darmresecties te vermijden zoals 30% darmklachten,l 30% blaasklachten en 40% sexuele problemen als anorgasmie

3 Omdat een resectie techniuek niet noodzakelijk is tenzij thv het sigmoid een stenose van meer dan 50% over meer dan 3 cm aanwezig is. Met dit criterium doen we slechts in 1% een rectumresectie en slechtes 10% sigmoidresectie.

Hierover werd grondig gediscussieeerd. Het is duidelijk dat men ofwel bi!jna geen (zoals wij) of bijna altijd een darmresectie uitvoert. Het voornaamste verschil is dat wij vinden dat men altijd moet beslissen gedurende de ingreep : indien de konservatieve behandeling te moeilijk is kan een darmresectie gebeuren. Dit doen bij gebrek aan ervaring is niet ideaal voor de patiente.


Share This