<

Infertiliteit en fertiliteit : de kans op een zwangerschap

infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images

infertiliteit door een vergroeiing :altijd gemist zonder laparoscopie.

Begrijp eerst MFR en CPR

  • de MFR is de maandelijkse kans om (spontaan) zwanger te worden
  • de CPR is de totale kans om gedurende de volgende jaren (spontaan) zwanger te worden
  • de kans vermindert met de tijd omdat de meest fertiele vrouwen sneller zwanger geraken.
    • na 2 jaar infertiliteit is de CPR nog 50%
    • na 5 jaar infertiliteit is de CPR minder dan 20%

Altijd een diagnostische laparoscopie ?

Ovulatie stigma

Vergroeiingen tussen lever en wand

hydrosalpinx

De fertiliteitsexploratie onderzoekt alle fertiliteitsfaktoren. Zonder een laparoscopie is het onmogelijk te weten of er vergroeiingen zijn (bv na infektie of chirurgie) en of er minimale endometriose is. Het Fitch hugh Curtis syndroom is pathognomosnisch voor een doorgemaakte infectie , met vaak vergroeiingen rond de lever en afgeloten eileiders Typische endometriose is geassocieerd met het LUF syndroom dwz de eicel komt niet vrij uit het ovarium. (voor meer info zie artikels P Koninckx 1980-1985)

Beslissingen zijn gebaseerd op het feit dat na 1 jaar infertiliteit er statistisch 80% kans is de volgende jaren spontaan zwanger te worden na 2 jaar is dit nog steeds 50% na 5 jaar is dit minder dan 20%

Een diagnostische laparoscopie : dient de kans op tijdverlies af te wegen tegen nutteloze laparoscopie

Gebeurt tijdens de diagnostische laparoscopie ook de fertiliteitschirurgie  ?

Ideaal zou dit moeten gebeuren, maar in de praktijk stelt dit veel problemen omdat de meeste fertiltiteits specialisten vandaag vooral IVF doen met enkel eenvoudige fertiliteits chirurgie

zoals Zonder CO2 laser daalt de kwaliteit voor oppervlakkige endometriose ; duurt de ingreep langer en zijn er waarschijnlijk meer vergroeiingen.

Een ‘trage en minder ervaren’ chirurg heeft meer vergroeiingen omdat het langer duurt en omdat er meer beschadiging is door manipulatie

Uitvoeren van chirurgie boven zijn opleidingsniveau om de patient een tweede ingreep te besparen . Met als gevolg onherroepelijke beschadiging en onvolledige excisie van endometriose of nutteloze darmresecties en dus veel meer IVF

Actuele problemen en mogelijke oplossingen

Fertiliteitscentra zijn IVF centra geworden en de artsen hebben doorgaans een beperkte chirurgische ervaring (niveau 1).(tenzij een paar uitzondering) Dit aspect is nog versterkt door de regulering van IVF in een paar centra. asrm22 Reeds in 2004, brak Prof Koninckx tijdens de plenaire ASRM voordracht, bij het krijgen van de chirurgie award een lans om dit euvel aan te pakken door het invoeren van kwaliteitskontrole voor chirurgie (dwz verplichte videoregistratie) met als boutade : op deze manier kan men geld sparen want veel IVF zal niet meer nodig zijn, terwijl een IVF baby meer dan 5 maal meer kost dan een Chirurgie baby.

Fertiliteitschirurgie Taiwan 7-7-11, Bulgarije 15-3-11, Moscow 8-7-11
Share This