<

Symptomen en diagnose van Endometriose

Minstens 4 verschillende letsels :Subtle, oppervlakkige, chocoladekysten en diepe endometriose

De prevalentie en symptomen wisselen volgens het type van endometriose

Oppervlakkige letsels Subtle letsels in 80% van vrouwen geen pijn geen infertiliteit
  Typische letsels in 30-50% pijn +   in 50% infertiliteit ??
Ovariële endometriose Kystische Ovariële endo in 15-20% van vrouwen pijn ++ in 70% infertiliteit +++
Vast weefsel Tumoren Diepe endometriose in 5% of minder pijn +++ in 95% infertiliteit ???

 

Veel lichte vormen en weinig ernstige vormen

endometriose symptomen en diagnoseendometriose symptomen en diagnoseOppervlakkige endometriose met weinig klachten is zeer frequent en er zijn dus veel dokters die dit aankunnen. 

Diepe endometriose is eerder zeldzaam, met veel pijn en moeilijke chirurgie. Er zijn weinig  ‘pelvische chirurgen’ met ervaring . .

stap1: Vermoeden van endometriose op basis van symptomen+klinisch onderzoek+echografie

Symptomen

Endometriose geeft pijn

Bij vrouwen met pijn

 • 50% heeft typische letsels
 • zo veel pijn meer cystische and diepe endometriose

Endometriose als oorzaak van infertiliteit

 • +++ for cystische ovariële endometriose
 • + for typische and diepe endometriose
 • subtle of microscopische endometriose : ?
 • adenomyose - pockets : variabel effect

Bij vrouwen met infertiliteit

 • 50% heeft typische endometriose

Conclusies

 • vrouwen met pijn of infertiliteit : 50%  hebben endometriose
 • Andere symptomen worden vaak vermeld maar zoner evidentie.  bv hevig bloedverlies of nausea of ….

 

Type van endometriose pain

 • gewoonlijk dysmenorrhea
 • soms chronische pijn
 • diepe dyspareunie suggereert lage diepe of cystische ovariële endometriose.

Localizatie van endometriose pijn

 • hypogastrische pijn uitstralend  naar de rug ;
 • pijn uitstralend naar de voorkant van de dij suggereert cystische ovariële endometriose
 • uitstraling naar het perineum is pathognomoniisch voor diepe endometriose
 • dyschesia, tjdens de menstruatie, of bloed bij stoelgang tijdens de menses of cyclische diarree/constipatie zijn suggestief vroor diepe endo.
 • Urinaire symptomen als dikwijls plassen, urgency, blaas pijn, of bloed bij de urineand wijst op blaas endometriose
 • Ureter pijn bij invasie van de ureter .
endometriose symptomen en diagnoseendometriose symptomen en diagnose

stap2: Klinisch onderzoek, beeldvoming en andere onderzoeken

Klinisch onderzoek clinical diagnosis of deep endometriosis

 • Subtle  wordt nooit gevoeld.
 • Typische endometriose wordt soms gevoeld als  shots
 • Cystische ovariële Endometriose  wordt gevoeld zo groter dan 34 cm .
 • Deep Endometriosis : detecteert enkel de grotere en lagere diepe endometriose; tijdens de menstruatie een beetje meer (zie onze artikels van de jaren 90)

Een negatief klinisch onderzoek kan NOOIT endometriose uitsluiten 

Ultrasonografie

 • de keuzemethode voor de diagnose van cystisch ovariële endometriose
 • nutteloos voor oppervlakkige endometiose
 • de accuraatheid van diepe endometriose is meer dan 90% voor de grotere en lage letsels 
 • voor meer info lees artikels van experten als  Prof D. Timmerman van Leuven, Dr C. Exacoustos,  Rome, and Dr Bazot,  Parijs of de review van  Van Holsbeke et al

Een negatieve echografie kan NOOIT endometriose uitsluiten

Conclusies

 • Een endometrioma, wordt gediagnosticeerd met echografie in meer dan 95% maar met een risico van vals positieven in meer dan 3%
 • Echografie moet worden geinterpreteerd in de klinische context en wordt daarom best uitgevoerd door of in samenwerking met de chirurg.
 • Kwaadaardigheid ? 3% van de endometrioma’s na de menopause zijn kwaadaardig.

andere onderzoeken als Cat-scan, Colonoscopy en MRI

Deze kunnen nuttig zijn als voorbereiding van chirurgie maar gelimiteerd voor diagnose.

endometriose symptomen en diagnose
endometriose symptomen en diagnose

 • Cat-scan and colonoscopy  detecteren enkel de heel grote nodulussen.
 • MRI is (te)veel gebruikt voor endometriose and for pain in general.
  • oppervlakkige endo : niet nuttig.
  • cystische ovariële endometriose: niet beter dan echografie
  • diepe endometriose detecteert de grotere nodulen;  de informatie over darminvasie is beperkt, ook de endorectale MRI .
  • MRI is de keuzetechniek voor adenomyose zowel de focale als de verdikte junctional zone

 

Stap3: De diagnostische laparoscopie

Klinisch onderzoek clinical diagnosis of deep endometriosis

 • Subtle  wordt nooit gevoeld.
 • Typische endometriose wordt soms gevoeld als  shots
 • Cystische ovariële Endometriose  wordt gevoeld zo groter dan 34 cm .
 • Deep Endometriosis : detecteert enkel de grotere en lagere diepe endometriose; tijdens de menstruatie een beetje meer (zie onze artikels van de jaren 90)

Een negatief klinisch onderzoek kan NOOIT endometriose uitsluiten 

Ultrasonografie

 • de keuzemethode voor de diagnose van cystisch ovariële endometriose
 • nutteloos voor oppervlakkige endometiose
 • de accuraatheid van diepe endometriose is meer dan 90% voor de grotere en lage letsels 
 • voor meer info lees artikels van experten als  Prof D. Timmerman van Leuven, Dr C. Exacoustos,  Rome, and Dr Bazot,  Parijs of de review van  Van Holsbeke et al

Een negatieve echografie kan NOOIT endometriose uitsluiten

De fouten en vergissingen 

De lange 7-8 jaar delay tot de diagnose 

 • geen vermoeden van endometriose 
 • niet chirurgen overdrijven medische behandeling om chirurgie te vermijden  
 • diepe endometriose chirurgie is moeilijk en er zijn weinig pelvische chirurgen
 • niet doorverwijzen wordt niet gesanctioneerd.
 • De moeilijkheid van chirurgie is niet voorspelbaar.

De fouten bij gebrek aan kennis 

Go top

 • Medische bahandeling gedurende jaren zonder diagnose.
 • Onvolledige chirurgie bij gebrek aan ervaring. De tweede ingreep is nog moeilijker  
 • het niet herkennen van een kystisch geel lichaam met destructie van het ovarium
 • ovarium beschadiging bij gebrek aan chirurgische vaardigheid.
 • het missen van diepe endometriose.
 • Veel rectum resecties zijn vermijdbaar
Share This