<

Individualisering van Menopause behandeling

Individuele menopauze behandeling Omdat elke vrouw verschillend is. Niet elk kleed en elke kleur past bij iedereen Individualisering van menopauze behandeling Hormonale therapie na menopauze is zoveel kunst als wetenschap De voordelen en nadelen zijn gekend De voor en nadelen van hormonale substitutietherapie zijn ondertussen goed gekend. De voordelen zijn de behandeling van een reeks klachten en de preventie van het verlies aan hersenfunctie, verlies van bot en osteoporose, preventie van cardiovasculaire accidenten, preventie van darmkanker,  minder mortaliteit van ovariumkanker (recente observatie), en van borstkanker. Hormonale substitutie verhoogt de kans op borstkanker niet maar versnelt de groei zodat de diagnose vroeger gesteld wordt wanneer de kanker minder kwaadaardig is. De nadelen zijn  menstruatie of bloedverlies  bij vrouwen met een baarmoeder en een minieme toename van het trombose bij risico-patiënten. Bij sommige vrouwen kunnen er premenstruele klachten optreden  zo die er vroeger reeds waren. Ondanks de duidelijke voordelen gebruiken niet alle vrouwen hormonale substitutie en kan de perceptie in de media soms negatief en angstaanjagend zijn.  Het voornaamste probleem is dat de wetenschap voordelen en nadelen oplijst terwijl veel  vrouwen  zich vooral willen beter voelen,  en dat terwijl  individualisering van menopauze behandeling  zelden gebeurt.  Alhoewel  vrouwen verschillend zijn, maakt de industrie producten ‘voor iedereen’, en hebben weinig artsen de vorming om het juiste product in de juiste dosis,  aangepast aan de individuële vrouw te geven.  Belangrijk is dat  het ‘mental tonic effect’ of ‘het zich beter voelen’ moelijk te meten is .  Herseneffecten en zich goed voelen Sexuele hormonen, oestrogenen, progestagenen en androgenen hebben duidelijke herseneffecten, maar  dit ‘mental tonic effect’ is onvoldoende doorgedrongen bij de gynecologen en huisartsen. Een...

Kwaliteit van chirurgie is verschillend

Kwaliteit van chirurgie     Kwaliteit van Chirurgie is niet gelijk voor iedereen De recente discussie over erelonen in UZ Gasthuisberg en kwaliteit van chirurgie raakt een taboe over kwaliteit van geneeskunde in België. Het is een dogma dat de kwaliteit voor iedereen dezelfde is. Officieel zijn alle chirurgen met diploma even bekwaam. Dit is een ideologische maar onjuiste stelling.De kwaliteit van chirurgie en van diagnose is erg verschillend; vooral in chirurgie is dit duidelijk. De onderstaande voorbeelden zijn onvolledig en bewust beperkt tot die aspecten waarover ik publiceerde en/of voordrachten hield. Kwaliteit is verschillend “Men herkent maar wat men kent”. Dit is zeer goed aangetoond voor de diagnose van endometriose. Zelfs vrij grote letsels van diepe endometriose worden vaak gemist bij klinisch onderzoek. Zonder ervaring zal de meerderheid van kleinere diepe endometriose noduli t.h.v. het sigmoid gemist worden. ‘De beste techniek in chirurgie is deze waarmee men vertrouwd is ”, is een veelgehoorde stelling op voordrachten.  Dit is nonsens. Indien een techniek aangetoonde voordelen heeft moet men deze toepassen.  Dir is waar voor laparoscopische chirurgie in het algemeen. Als voorbeeld: de behandeling van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft veel voordelen t.o.v. van de klassieke laparotomie. En toch krijgen nog veel vrouwen een grote insnede met vaak het verwijderen van de eileider  omdat degene die van wacht is het laparoscopisch niet kan. “Me doet maar wat men kan” Ondanks de aangetoonde voordelen van een laparoscopische hysterectomie gebeurt anno 2018 not 70% van de hysterectomies met een brede incisie. Het zou best zijn dat de patiënt zich bewust is dat ‘medico-legaal’ en dus ook voor informed consent, enkel de gemiddelde zorg...

Echelonnering en verloskunde door zelfstandige vroedvrouwen

Echelonnering en eutocie door onafhankelijke vroedvrouwen   VVOG studiedag over gynaecologie,  Antwerpen, 24-04-2016 Gynaecologie is in crisis, zoveel is zeker. De voordrachten od de VVOG stiediedag ademden dit met her-organisatie en corporatisme en een visie die haaks staat op het verleden. Gynaecologie verloskunde is een hoeksteen van de gezondheidszorg en de bevalling blijft de meest frequent uitgevoerde ingreep. Historisch zijn wij een van de meest innovatieve en snel evoluerende disciplines met de introductie van de hormoondosages en de orale contraceptie en de echografie en het preventief kankeronderzoek in de jaren 70, met de introductie van hormonale substitutie in de menopauze en de laparoscopische chirurgie en IVF in de jaren 80. Ons succes dreigt onze ondergang te worden. We waren een flexibele discipline : ikzelf evolueerde van hormoondosages en endocrinologie naar infertiliteit, IVF en fertilitetischirurgie om later vooral aan laparoscopische chirurgie te bouwen. Wij introduceerden laparoscopische chirurgie bij de chirurgen en vanaf 1996 was de laparoscopische hysterectomie en de laparoscopische bekkenbodemchirurgie/promontofixatie de norm. Met de verbreding en de innovatie kwam ook de verkaveling : wat aanvankelijk interesses waren aan de universiteiten werden subdisciplines met artificiële grenzen en soms aparte erkenningen. Tezelfdertijd waren er de feminisering van het beroep en de verschuiving van de generaties : van de silent generation naar de baby-boom, naar de generation-Y en de millennium generatie. Tezelfdertijd veranderde de universitaire geneeskunde door klemtoon op onderzoek en innovatie en subspecialisatie; in de niet universitaire geneeskunde verween de all round gynaecoloog. De resulterende spanningsvelden tussen de all-round primary physician for women met interesses en de subspecialist die enkel zijn smal stukje beoefent en de implicaties hiervan  voor de opleiding...

Medische Behandeling na chirurgie voor endometriose

  Vraag Goede avond prof Koninckx, Ik ben sinds 2009 bekend met endometriose. Ik heb in januari een therapeutische laparoscopie gehad ik ben daarna doorverwezen naar een endo centrum omdat ik klachten bleef houden. In okt een grote ok gehad waar Recto vaginale endo is verwijdert. Er is een spiraal geplaatst maar daarnaast adviseert zij ook daarnaast de pil. Mijn vragen aan u: * Is de Mirena spiraal voldoende of adviseert u ook daarnaast nog de pil ernaast. * Adviseert u om onder controle te blijven bij een specialist? En zo ja kan dat weer in het streekziekenhuis en welke frequentie? Alvast super bedankt voor het antwoorden! Antwoord Medische behandeling na chirurgie voor endometriose Men neemt aan dat medische behandeling de kans op recidief van typische -oppervlakkige endometriose een beetje vermindert. Het effect is echter zo klein dat deze therapie geen must is, en bij neveneffecten achterwege kan gelaten worden. Van alle gekende medicale therapieën is er niets aangetoond dat beter beter dan een gewone pil. Er zijn geen duidelijke gegevens dat  een Mirena of hormonenspiraal na endometriose chirurgie nuttig is. Omdat dit enkel op speculatie berust, heb ik dit ook nooit gebruikt. Het geven van én de pil én een Mirena is helemaal raar. Was de excisie van endometriose volledig of niet ? Dit is de echte vraag. Hét probleem is de volledigheid van chirurgie : onvolledige chirurgie is al te vaak is de echte reden tot medicale therapie na chirurgie. Dit kan soms wenselijk zijn en excisie kan soms bewust onvolledig gebeuren (uitleg is te complex voor een eenvoudig antwoord) ; dit kan ook het gevolg zijn...