<

Medicamenteuze behandeling van endometriose

 

 

   

Nota : Maak steeds een duidelijk onderscheid tussen subtle, typische, cystisch ovariële en diepe endometriose.

Indicaties en vergissingen

Wat is duidelijk verkeerd en waarom ?

endometriose medicamenteuze behandeling, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
 • Langdurige medische therapie zonder diagnose. Teveel vrouwen met pijn  krijgen een medische behandeling voor vermoeden van endometriose maar zonder diagnose. Dit is verkeerd omdat
  •   er dikwijls geen endometriose is en andere oorzaken gemist worden
  •  zonder laparoscopie kan de diagnose van oppervlakkige endometriose niet worden gesteld.
  • voor cystische en diepe is het sowieso zinloos
 • Medische behandeling na onvolledige chirurgie bij gebrek aan ervaring.
  • best is in dit geval geen chirurgie te doen en te verwijzen
 • medische behandeling voor chirurgie
  • kleine letsels worden makkelijk gemist en dus niet behandeld
  • uitlopers van diepe endometriose worden gemist
  • nutteloos voor cystische endometriose

Wat is Nutteloos ?

 • Medische behandeling voor endometriose en infertiliteit
  • aangetoond geen effect
 • medische therapie voor cystische ovariële endometriose

Wat zijn redelijke indicaties ?

endometriose medicamenteuze behandeling, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
 • Na volledige chirurgische excisie  om de kans op recidief te verminderen.
  • alhoewel niet duidelijk aangetoond is dit waarschijnlijk een licht positief effect.
  • orale contraceptie is voldoende
 • Als de chirurgische excisie technisch te moeilijk of te risicovol is.
  • op voorwaarde dat de chirurg de nodige ervaring heeft

Therapie voor en na chirurgie

 • Na onvolledige chirurgie bij gebrek aan ervaring. 
  • FOUT :  medische behandeling om dit te verdoezelen
  • CORRECT : verwijzing  NAAR EEN MEER ERVAREN CHIRURG .
 • Na volledige chirurgische excisie 
  • CORRECT : medische behandeling wanneer chirurgie door een ervaren chirurg teveel risico’s heeft
  • VERDEDIGBAAR bij persisterende pijn of recidief van pijn.  Het is bijna onmogelijk pijn door adenomyose uit te sluiten. Bovendien zijn er veel andere oorzaken van pijn.

click voor volledige tekst

 

Neveneffecten van medische behandeling

 • gewichtstoename met bv orgametril
 • osteoporose bij LHRH agonisten gedurende meer dan 3 maanden
 • placeboeffecten.  In het artikel over TNFa stelden we de vraag of medische therapie wel echt pijn vermindert. We schreven letterlijk in de discussie ” We have scrutinized the literature on the medical treatment of endometriosis-associated pain. The evidence of efficacy maybe weak as the blinding in most studies appears inadequate.Researchers and patients were able to guess whether individuals were randomized to placebo or active treatment if menstruation was prevented or if there were major side-effects such as hot flushes, or recognizable physical signs such as vaginal atrophy. In addition, conclusions are usually based abolish menstruation will thus by definition be effective in reducing dysmenorrhea. Given the strong correlation between pain symptoms it remains uncertain whether these treatments are effective for all pain symptoms associated with endometriosis or simply dysmenorrhea alone.”

techniekertechnieker

Medikamenteuze behandeling

Wat doet een medikamenteuze behandeling

Elke  medische behandeling  is gebaseerd op het feit dat endometriose hormoon gevoelig is.

 • Een medische behandeling geneest dus nooit endometriose,
 • de letsels worden inactief zolang de behandeling gegeven wordt, zoals na de menopauze.
 • Dit kan een tijdelijke pijn verminderen vermindering.
 • tijdens de behandeling kan men niet zwanger worden

Soorten

Kunstmatige menopauze door LHRH agonisten (of antagonisten) als Lupron Depot, Synarel, Zoladex, Decapeptyl

: opgegroeid Endometrium Re: dun atroof endometrium

 • LHRH agonisten onderdrukken de ovariële functie met een artificiële  menopauze en met alle gevolgen van menopauze zoals warmteopwellingen, nachtelijk zweten, slapeloosheid, vaginale droogte, alibido en depressie.
 • Volgens het FDA zouden LHRH agonisten nooit langer dan 6maanden mogen worden gegeven owv het risico op osteoporose.
 • Deze producten kunnen de pijn sterk verminderen tijdens inname maar de pijn komt terug zodra de behandeling gestopt is
 • Soms worden kleine doses oestrogenen gegeven om de neveneffecten te verminderen.
 • Kan nuttig zijn als proeftherapie

Progestagenen of orale kontraceptie bv orgametril, lutenyl, danazol, depo provera, Visanne

 • Hoge doses progestagenen decidualiseren en stoppen de groei van endometrium en dus ook waarschijnlijk ook van endometriose
  • net zoals gebeurt tijdens de zwangerschap
  • maar typische en diepe endometriose zijn doorgaans niet meer erg actief
  • er is geen bewijs dat dit effect langdurig is
 • Deze producten kunnen de pijn verminderen
  • tijdens inname maar de pijn komt terug zodra de behandeling gestopt is
  • effect is erg wisselend
  • geen duidelijk voordeel van een product over het andere
 • Neveneffecten zijn lichte androgeenbijwerkingen en gewichtstoename
 • De pil - Orale contraceptie - is vandaag wsch de voorkeursbehandeling
 • Het is onduidelijk of continue inname een voordeel biedt.

Experimentele behandelingen

 • Anti-progestagenen zou kunnen een goede behandeling worden maar is nog niet op de markt
 • Aromatase inhibitoren Theoretisch zullen deze endometriose remmen omdat endometriose niet alleen gevoelig is aan oestrogeen maar ook zelf oestrogenen aanmaakt . Tot op heden is de superioriteit nog niet aangetoond.
 • Anti-angiogenitische producten. Gezien endometriose zelf angiogenetische factoren aanmaakt, iets dat onze groep in 1994 reeds aantoonde zou dit kunnen een oplossing worden in de toekomst.
 • Anti TNFa drugs Deze therapie wordt op onvoldoende basis aangekondigd als een doorbraak . Hezt is een typisch voorbeeld hoe spekulatie valse verwachtingen wekt . Wij toonden recent aan dat anti TNFa niet werkzaam is voor pijn bij vrouwen

Save

Save

Save

Share This