<

Patients Rights in the EU    http://europatientrights.eu/

The patient has the right to consent well informed, freely and in advance to any service provided by a health professional. The consent of the patient is only valid for the medical intervention consented to….for full text ..      

Click for Belgium Click for Italy      More information  for other European countries

 It is unclear which information has to be given

wetenschappelijk juist of medico-legaal juist line

Welke informatie

Informatie

 • Eens de diagnose gekend is kan naast de informatie door de chirurg vandaag  informatie worden gevonden op websites als deze
 • Maar hoe zeker is de diagnose en wat is de kans op vergissingen.
 • Medicolegaal is een diagnose “juist” als de gemiddelde chirurg, niet de expert,  op dat ogenblik dezelfde diagnose zou hebben gesteld.

Risico’s

 • Het is niet duidelijk welke risico’s moeten vermeld worden. De balans tussen volledige informatie en paniek zaaien is niet zo makkelijk. Daarom wordt aangenomen -Medicolegaal- dat alle risico’s hoger dan 1% best vermeld worden.
 • Onze definitie van complicaties is  ‘ alles dat morbiditeit of mortaliteit verhoogt en dat niet nodig of vermijdbaar was.

Alternatieven

 • Medikaal of chirurgisch
 • Ook de behandelingen die de arts niet zelf uitvoert.  Is dit de beste of enig mogelijke ingreep ? Anno 2010 moet men zich afvragen of het niet laparoscopisch kan telkens een laparotomie wordt voorgesteld. Of kan het niet nog eenvoudiger met hysteroscopie.?
 • De medico-legale norm is  niet de beste behandeling, noch de meest geavanceerde behandeling maar de meest gangbare.
 • Als een patiënt een hysterectomie met laparotomie ondergaat is er dus geen probleem volgens de medicolegale geneeskundige norm, maar er is wel een probleem van informed consent als de patiënt niet verwittigd werd dat een laparoscopische hysterectomie mogelijk is (informatie die ook moet gegeven worden als de gynaecoloog dit zelf niet kan).

Het is duidelijk dat bij levensbedreigende complicaties de nodige beslissingen moeten worden genomen.

Het is minder duidelijk welke andere beslissingen mogen genomen worden bij onverwachte pathologie.

Het is minder duidelijk of er zonder voorafgaandelijke toestemming ook de ovaria mogen worden weggenomen.

Het is daarom best eveneens te vermelden in de informed consent wat niet is toegelaten.

De uitdrukking dat men akkoord gaat met elke ingreep die de chirurg noodzakelijk acht is voorbijgestreefd, unilateraal en paternalistisch.

wij geven persoonlijke informatie

 • hoeveel soortgelijke ingrepen heeft de chirurg uitgevoerd
 • met welke resultaten (niet deze vermeld in de literatuur)
 • en welke complicaties

Alhoewel dit niet verplicht is, doen wij dit systematisch met kopij aan de patient, omdat

 • het  transparant en controleerbaar is, wat er gebeurd is en bij onverwachte uitbreiding  waarom
 • dit herevaluatie door collega’s toelaat in geval van twijfel
 • de oorzaak van gebeurlijke complicaties eenvoudig beoordeelbaar is

Het Informed consent formulier zou dus volgende informatie moeten bevatten

 • Wie gaf de informatie en wie was akkoord .
 • Wat is de diagnose,
 • de voorgestelde ingreep,
 • de alternatieven,
 • en de complicaties.
 • Welke ingreep zal niet worden uitgevoerd : bv een hysterectomie of een eierstok wegnemen
 • Wie doet de ingreep ?
 • Wat is zijn chirurgisch niveau. en
 • wat gebeurt er als de ingreep onverwachts moeilijker lijkt dan gepland.

ALS VOORBEELD DE DIEPE ENDOMETRIOSECHIRURGIE

 • Wat is de ervaring van de chirurg : hoeveel diepe endometrioses opereerde hij ? Met welke resultaten ?
 • Wat is zijn team tijdens en na de ingreep ? Assistentie van een ander vrij ervaren gynaecoloog is beter dan van een beginneling, zeker als het moeilijk wordt.circlegirl72x72
 • Wat zal er gebeuren als een oppervlakkige endometriose gepland werd (niveau 1) en een diepe gevonden wordt (niveau 3). Zal men beslissen niets te doen en te verwijzen ? Zal men toch proberen met het risico een laparotomie te doen of onvolledige chirurgie ? Zal men de baarmoeder en de eierstokken wegnemen en de darm endometriose laten ?
 • Hoe zal de chirurgie gebeuren ? - Voor oppervlakkige letsels ? Met een laser ? - Voor cystische ovariële endometriose ? Excisie ( 5% recidief) of oppervlakkige coagulatie (20% recidief) ? Hoe controleer je dat het ovarium niet accidenteel vernietigd werd tenzij met een video ? - Voor diepe endometriose ? Excisie van de endometriose of een darmresectie ? (een lage darmresectie is bijna nooit nodig tenzij voor de heel grote nodulussen van meer dan 4 cm, maar gebeurt toch vrij veel bij gebrek aan ervaring, en met het risico dat men ook een darmresectie uitvoert voor artefacten d.w.z. zonder dat er echt endometriose is)
Share This