<

Pelvische Pijn in Gynaecologie

Pelvische pijn in Gynaecologie

Acute pijn in gynaecologie

EEN ACUUT INCIDENT

Bloeding in geel lichaam

Ruptuur endometrioma

Torsie

(fibroom)

appendix, obstructie

Het eerste belangrijke onderscheid is dit tussen acute pijn en chronische pijn.

Acute pijn veronderstelt een ‘acuut’ incident.

Meest frequent is een bloeding in een corpus luteum : dus acute pijn 1-2 dagen na de eisprong. Bij echo is er een bloedingskyste : hiervoor dient vooral niets te gebeuren.

Minder frequent zijn een torsie van een eierstok - eventueel een subtorsie, (te diagnosticeren tijdens het acuut moment met echografie).

Zeldzaam zijn een rode necrobiose van een fibroom (meer tijdens de zwangerschap) en een ruptuur van een endometrioma.

Gastrointestinaal kan men een volvulus, een appendicitis, een obstructie op bride etc. hebben.

Oorzaken van chronische pelvische pijn

Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images
Oorzaken van Chronische pijn
Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images
Pathophysiologie van pijn

Zie rechts een lijst met de voornaamste oorzaken van pelvische pijn . Wel is het belangrijk te weten dat het verband tussen letsels en de pijnklachten zeer verschillend is. Hetzelfde letsel kan bij de ene vrouw heel veel pijn veroorzaken, terwijl de andere vrouw heel weinig of zelfs geen pijn kan hebben. Om dit te verstaan moet men de pathophysiologie van pelvische pijn begrijpen.

Endometriose is een belangrijke oorzaak van pijn

Diepe endometriose geeft heel veel pijn maar is pijnloos in 5-7% , kystische endometriose geeft veel pijn maar is pijnloos in 25 %, typische endometriose geeft een beetje pijn maar is zonder klachten in 50%.

Endometriose pijn is niet altijd cyclus gebonden.

Subtle endometriose en stromatose of endosalpingiose geven geen pijn.

Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images
Typische endometriose
Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images
Diepe endometriose
Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images
Typische endometriose

Vergroeiingen kunnen een oorzaak zijn van pijn

30% heeft na abdominale chirurgie vergroeiingen en chronische pijn

eerder velamenteuze vergroeiingen doen pijn

vooral preventie is belanrijk 

adhesies en pijnadhesies en pijn

Hydrosalpinx

 

Hydronefrose

adhesies en pijnadhesies en pijn

pelvische varices

een controversiële oorzaak van pijn

en een ligatuur nog meer 

Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images
varices
Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images
ureter dissectie
Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images
Sutuur

Intgerstitiële cystitis

een controversiële oorzaak van pijn

interstitiele cystitis en pijn interstitiele cystitis en pijn

Aanpak chronische pijn : Eerst de diagnose - dan de behandeling !

Beslissing 1 : doe ik een laparoscopie ? Of is een conservatieve aanpak voldoende ?

De beslissing steunt op de klachten + klinisch onderzoek + echografie

Gynaecologische pijn moet worden herkend dwz onderscheiden van darmpijn of wandpijn.

Beslissing 2 : Als tot diagnostische laparoscopie beslist is ? : Welke voorbereiding 

Diepe endometriose moet steeds vermoed worden bij zeer hevige pijn en/of perineale uitstraling of na klinisch onderzoek bij menses.

Preoperatieve afspraak over wat er zal gebeuren

 • Enkel diagnose ? of ook behandeling ?
 • Voor endometriose : vaporisatie van oppervlakkige endometriose ? excisie van kystische ovariele endometriose ? Ook diepe endometriose?
 • Vergroeiingen ?
 • Wat met andenomyose, wat men pelvische varices. ?

Wat zijn de meest frequente problemen

Verkeerde diagnose zodat geen laparoscopie gebeurt 

 • Echografie vergist zich in 20% zowel vals positief als vals negatief. De kwaliteit van de echografist is erg belangrijk.
 • Overdreven konklusies gebaseerd op MRI en CAT scan
 • Alle pijn die verergert tijdens de regels is geen endometriose
 • Het niet herkennen van aanwijzingen voor diepe endometriose

Onvolledige of onvoorbereide ingreep

 • onvoldoende ervaring voor diepe endometriose en onvolledige chirurgie
 • vernietigen van het ovarium - of nutteloos wegnemen
 • niet herkennen van diepe endometriose, vooral thv het sigmoid
 • niet herkennen van pelvische varices

Foute interpretatie van de laparoscopische bevindingen

 • het vinden van oppervlakkige endometriose betekent niet dat dit de oorzaak van de pijn is
 • chronische pijn zonder dat er pathologie gevonden wordt is niet noodzakelijk een adenomyose waarvoor een hysterectomie moet gebeuren

Kenmerken van gynaecologische pijn

Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images

Pathophysiologie van Pelvische pijn

Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images Pelvische pijn in Gynaecologie, infertiliteit, fertilteitschirurgie, endometriose, laparoscopische chirurgie, images
Share This