<

Aanleiding - een tweede opinie : Een patiënte onderging enkele jaren terug een laparoscopische discoide resectie voor een grote diepe endometriose nodulus van 3*3 cm.  Gezien 1 jaar na chirurgie geen zwangerschap optrad consulteerde ze,  zoals gepland, een IVF centrum. Er waren geen pijnklachten.

Hier werd haar gezegd dat, er een belangrijk recidief van endometriose was zoals vastgesteld met echografie, en dat  een darmresectie absoluut nodig was  omdat een IVF pick-up anders onmogelijk was.  Een rectumresectie was bovendien de voorwaarde om met IVF te starten.

Bespreking : Dit verhaal bevat  fundamentele vergissingen en is niet correct

Het is moeilijk met echografie het onderscheid te maken tussen een recidief van endometriose en fibrose na chirurgie. Met deze indicatie een darmresectie doen zet de deur open voor het uitvoeren van  nutteloze darmresecties   zeker als achteraf microscopisch geen endometriose wordt gevonden.

Echografie is zoals viool spelen : sommigen toveren prachige muziek,  maar niet iedereen die op een viool krast speelt muziek.  De diagnostische accuraatheid van echografie voor recidief diepe endometriose kan hiermee vergeleken worden.

Na meerdere ingrepen zijn uitgebreide vergroeiingen bijna onvermijdelijk.

een darmresectie zonder pijnklachtgen , enkel voor IVF voor infertiliteit , is zinloos.

Na meerdere ingrepen, wordt herhaalde  chirurgie, zonder ernstige dwingende klachten, met een normaal kontrastlavement best vermeden. Zeker een darmresectie

Een darmresectie zal  de kansen op zwangerschap niet verhogen.

Prof  PR Koninckx

Share This