<

Fouten bij de operatie

Frequente problemen bij operaties Het “vergeten” van chirurgische instrumenten in de buik van de patient  kreeg recent veel aandacht in de kranten, maar is gelukkiglijk zeer zeldzaam.  Testaankoop vermelde zelfs een cijfer van 20000 medische fouten per jaar in Belgie.  Google  ‘medische fouten’  en het probleem en de stakeholders zijn duidelijk.  Dit is echter het tipje van de ijsberg. Een veel frequenter probleem, alleszins in chirurgie,  is de onduidelijkheid rond informed consent en de kwaliteit van een ingreep.  Het is immers zelden echt duidelijk welke behandeling de patient  mag verwachten  : de momenteel beste of de meest gangbare. Belangrijk is dat het gemiddeld 10 tot 20 jaar kan duren vooraleer vernieuwing/verbetering algemeen ingang vind.  Deze website ontstond eigenlijk om de patient te informeren en deze problemen aan te kaarten De kwaliteit van de operatie was niet optimaal Men moet weten dat  er geen kontrole is op de kwaliteit van individuele ingreep.  Het enige dat soms gemeten wordt zijn de komplicaties en dan nog is het zeer moeilijk aan te tonen dat er iets misliep.  Net om deze reden pleiten we al jaren voor het systematisch registreren van elke operatie op video, zodat kontrole achteraf mogelijk is.  Hiertegen blijft zeer veel weerstand bestaan voor diverse reden. Een zaak is zeker , voor de prijs moet men het niet laten want voor de prijs van 1 CD/<1€ kan men een volledige ingreep registreren. Als voorbeeld zie ons artikel over ureterchirurgie waar het zonder videoregistratie onmogelijk is achteraf het onderscheid te maken tussen medische fouten, accidenten en noodzakelijke ingrepen. Mindere kwaliteit doet zich voor op vele manieren zoals een ingreep duurt veel...

Wie doet welke chirurgie

Een patiënte vroeg : Ik heb de website over endometriose gelezen en begrepen dat er de aanpak en de behandeling sterk kan verschillen volgens wie ik raadpleeg. Hoe kan ik als patiente oordelen wie van de endometriosespecialisten goede chirurgen zijn ? Ik heb bovendien begrepen dat ik voor mijn diepe endometriose geen darmresectie of bijna altijd een darmresectie riskeer volgens wie ik raadpleeg. Kan je me hierin advies geven Controleer de literatuur en internetAntwoord U moet begrijpen dat het niet mogelijk is een kwaliteitsoordeel te geven over individuele gynaecologen. Mijn advies zou zijn grondig te luisteren op raadpleging met in het achterhoofd. Chirurg of niet ? Ook voor diepe endometriose ? hoeveel percent darmresecties ? Individuele resultaten ? Videoregistratie van de ingrepen met een copij voor u ? Verder is het enig objectieve bron van informatie publicaties en het internet. 1. Controleer de literatuur en internet met endometriosis en de naam van de gynecoloog het profiel is doorgaans duidelijkHet is moeilijk zo niet onmogelijk om de kwaliteit van de individuele artikels te beoordelen. Een vuistregel is echter dat alle tenoren in endometriose op een of andere manier zichtbaarheid hebben of in de literatuur door publicaties of op het internet bv als sprekers of in live chirurgie surgery. Dit is zeker zo als men wat ouder is. Voor jongeren is het altijd mogelijk dat ze nog niet zoveel zichtbaarheid hebben en toch goede chirurgen zijn zonder publicaties. . 2. Deze controle literatuur zal onmiddellijk het profiel van de gynaecoloog geven : over wat publiceert hij ? over wat spreekt hij ? heeft men hem zien opereren bv tijdens live surgery...

Endometriose en kanker ?

Endometriose en kanker Zoals net gepubliceerd in 2010 World Endometriosis Society World Endometriosis Society e-Journal Volume 12 No 1, 2010 8 Dear Editor, The association between ovarian cancer and endometriosis has become highlighted over the last years and the last eJournal adequately details the available data. The interpretation of the data with RR ratios and confidence intervals, however, unfortunately leaves a feeling of ‘How to lie with statistics’. We know the limitations of cohort studies and of associations. Since our interpretation of data as emerging from the published articles seems at least insufficiently prudent, biased and incomplete – if not incorrect – and potentially harmful, inducing fear in women with endometriosis, some discussion seems appropriate. Biochemical similarities Often biochemical similarities between endometriosis and cancer are described (Prowse et al, 2006; Mandai et al, 2009). The pathophysiology of endometriosis clearly is not well understood. Considering typical, cystic, and deep endometriosis as a benign tumour caused by a genomic incident (Koninckx et al, 1997) (and subtle lesions as a physiologic condition occurring intermittently in all women) remains the easiest way to explain hereditary influences and effects of dioxins and total body radiation. It, moreover, could explain the many described differences in the endometrium of women with and without endometriosis: the slight differences could point to some genetic disturbances making them more susceptible to develop endometriosis. The Sampson hypothesis seems attractive since viable endometrial cells, with implantation capacity are found in the peritoneal fluid of most women. To the best of our knowledge, however, a progression from subtle to typical to cystic or deep lesions has never been observed nor demonstrated. The...

Kwaliteitskontrole van Chirurgie als besparing.

Het is duidelijk dat een medicament grondig getest is alvorens het op de markt komt terwijl er voor een chirurgische behandeling weinig kontrole bestaat.  Voor hetzelfde probleem gebeuren vaak heel verschillende operaties  (bv met laparoscopie of laparotomie ;  veel meshes worden gebruikt zonder grondig  getest te zijn enz ) terwijl de vaardigheid en de ervaring van de chirurg , de belangrijkste factoren  voor de kwaliteit van de individuele ingreep, niet gekontroleerd wordt. Bij herhaling heb ik een lans gebroken voor systematische videoregistratie van ingrepen iets wat veel problemen zou kunnen oplossen of voorkomen , iets dat geneeskunde beter en goedkoper kan maken. Minder kosten voor medicolegale problemen. Uit een videoregistratie blijkt immers duidelijk of een ingreep zorgvuldig gebeurde , of er vergissingen gebeurden en of er accidenten waren. Meer kwaliteit : moest een videoregistratie verplicht zijn, dan zal de autokontrole toenemen omdat men minder geneigd zal zijn ingrepen uit te voeren waarvoor men niet echt de ervaring/opleiding/competentie heeft. Meer kwaliteit betekent minder complicaties en dus veel minder kosten voor de ziekteverzekering. Alhoewel verhoging van kwaliteit en vermindering van kosten zeer aantrekkelijk lijkt  blijft er zeer veel weerstand. Vergissingen en complicaties zullen duidelijk zichtbaar zijn Men zou de videoregistratie kunnen gebruiken om de indicatie en de tarificatie van een ingreep te kontroleren. Men zou videoregistratie als accreditering en als beoordeling van de individuele chirurg kunnen gebruiken.  Het probleem is dat dit niet enkel voor de assistenten kan maar dat erkende specialisten ook om de zoveel jaar zouden kunnen gekontroleerd worden (zoals nu gebeurt voor piloten) In deze tijden van besparing, zou het misschien nuttig zijn de waarde van systematische videoregistratie...