<

Medische Behandeling na chirurgie voor endometriose

  Vraag Goede avond prof Koninckx, Ik ben sinds 2009 bekend met endometriose. Ik heb in januari een therapeutische laparoscopie gehad ik ben daarna doorverwezen naar een endo centrum omdat ik klachten bleef houden. In okt een grote ok gehad waar Recto vaginale endo is verwijdert. Er is een spiraal geplaatst maar daarnaast adviseert zij ook daarnaast de pil. Mijn vragen aan u: * Is de Mirena spiraal voldoende of adviseert u ook daarnaast nog de pil ernaast. * Adviseert u om onder controle te blijven bij een specialist? En zo ja kan dat weer in het streekziekenhuis en welke frequentie? Alvast super bedankt voor het antwoorden! Antwoord Medische behandeling na chirurgie voor endometriose Men neemt aan dat medische behandeling de kans op recidief van typische -oppervlakkige endometriose een beetje vermindert. Het effect is echter zo klein dat deze therapie geen must is, en bij neveneffecten achterwege kan gelaten worden. Van alle gekende medicale therapieën is er niets aangetoond dat beter beter dan een gewone pil. Er zijn geen duidelijke gegevens dat  een Mirena of hormonenspiraal na endometriose chirurgie nuttig is. Omdat dit enkel op speculatie berust, heb ik dit ook nooit gebruikt. Het geven van én de pil én een Mirena is helemaal raar. Was de excisie van endometriose volledig of niet ? Dit is de echte vraag. Hét probleem is de volledigheid van chirurgie : onvolledige chirurgie is al te vaak is de echte reden tot medicale therapie na chirurgie. Dit kan soms wenselijk zijn en excisie kan soms bewust onvolledig gebeuren (uitleg is te complex voor een eenvoudig antwoord) ; dit kan ook het gevolg zijn...

Darmresecties voor endometriose

Vraag Goedemorgen professor Koninckx, Wat is de reden dat er zo vaak gekozen wordt voor een darmresectie, verwijderen endeldarm etc. Mij valt op dat het “bepaalde” gynaecologen (endometriose specialisatie) bijna bij iedere grote buikoperatie ook een stuk of meerdere stukken darm willen verwijderen. In UZ Leuven is een arts die dit veelvuldig in de planning heeft en in Nederland in UMCG Groningen idem. Natuurlijk zijn er nog wel meer maar bij deze twee artsen valt het me echt op. Bij mij is destijds (14 jaar geleden) de endo van mijn darmen verwijderd op verschillende delen van mijn darmen, maar echt niet dat er we deel darm verwijderd is. Is de reden dat een resectie makkelijker en sneller gaat dan ieder plekje endo verwijderen? Wanneer ik dan de ervaringen lees van lotgenoten krijg ik de indruk dat er toch vaak complicaties optreden of er alleen maar nog meer klachten bijgekomen zijn. Wat zijn de opties voor hen die van hun arts het advies krijgen om een darmresectie te laten doen en dit liever niet willen, maar toch graag van hun darmproblemen verlost willen worden? Vriendelijke groeten, Verstuurd vanaf mijn iPad Antwoord Gezien een belangrijke vraag : een wat ruimer antwoord Darmresectie versus excisie van de endometriose zonder darmresectie is een topic waarover ik de voorbije 10 jaar internationaal (jaarvergaderingen ESGE, AAGL), lokale kongressen en kursussen ( IRCAD, Honkong, etc)  tientallen voordrachten heb gegeven. De oudere voordrachten zijn op de website te vinden. Historisch zijn we (bv ikzelf,  Donnez J, Nezhat C) begonnen endometriose zoveel mogelijk conservatief weg te nemen.  Toen duidelijk werd dat de frequentie hoger was dan gedacht, zijn...

Probleem in België : Chirurgie van diepe endometriose zonder darmresectie.

Probleem in België : Chirurgie als behandeling van diepe endometriose. Samenvatting van voordrachten gehouden op 10/9/12 in het Ircad Straatsburg, op 12/9/12 als debat met Prof Keckstein op het ESGE congres en op 20-9-12 op de emeritaatsviering van prof Donnez in Brussel. click om de starten De volledige voordracht en de tekst geschreven bij deze gelegenheid zijn hiernaast te vinden. Basisbegrippen In 1990 startte ik als eerste de chirurgische resectie van diepe endometriose toen samen met Prof Penninckx In 1995, na enkele darmresecties werd in Leuven de afspraak gemaakt dat als werkverdeling sigmoid-resecties voortaan door de chirurgen zou gebeuren omdat dit technisch makkelijker was. Men moet weten dat toen de chirurgen net gestart waren met endoscopische chirurgie. Rond de eeuwwisseling waren veel groepen gestart met chirurgie voor diepe endometriose, maar de meesten voerden bijna systematische darmresecties uit, én omdat dit technisch makkelijker was én omdat dit een gedeelde verantwoordelijkheid met de chirurg bracht. Te noteren is dat bovendien de terugbetaling van een darmresectie meer dan 5 keer hoger is dan voor een conservatieve behandeling. Ikzelf (KULeuven) en Prof Donnez (UCL) in België, en enkele groepen in de USA (bv Charles Koh Milwaukee, Camran Nezhat Atlanta, David Redwine Oregon) ) vormden een absolute minderheid. Vanaf 2005 is de slinger progressief aan het terugkeren omdat het duidelijk is dat darmresecties doorgaans niet nodig zijn, dat de resultaten niet beter zijn en dat er veel meer problemen zijn op langer termijn. Dit bleek duidelijk wanneer Prof Arnaud Wattiez (Staatsburg) en Prof Paulo Ribeiro (Sao Paulo) verklaarden van 30% tot minder dan 10% darmresecties te zijn gedaald met toenemende expertise. Een darmresectie is...

hydronefose, onnodige darmresecties en rectovaginale endometriose

hydronefose, onnodige darmresecties en rectovaginale endometriose Zie tekst hieronder : voor de volledige discussie zie engelse versie AAGL-ENDO-EXCHANGE Digest - 28 Dec 2010 to 29 Dec 2010 (#2010-156)Date: Wed, 29 Dec 2010 20:00:34 -0500 From: Philippe R Koninckx Subject: 31 y.o. with firm rectovaginal mass and intermittent hydronephrosis To the ongoing discussion we would like to add some remarks, backed up with direct links to the articles referred to. 1. We fully agree with David Redwine that this lady needs surgical excision of all deep endometriosis. It is unclear whether LHRH agonists may be usefull. We do not recommend this since we have the impreesion that planes of cleavage become more difficult. 2. We do consider it a mistake to do IVF in a woman with a rectovaginal nodule as presented at the ESGE meeting in Amsterdam 2008. 3. In addition if the hydronefroses would not regress during an eventual pregnancy, it will become a painful decision what to do.(as I saw once) 4. We stronly oppose the concept of at team is required to treat the ureter. First for the lower ureter as written in Fertil steril last year any lesion can be treated conservatively and ureter reimplantation has no place anymore as a first line of treatment. Since in Europe mainly gynaecologists have the required skills and expertise for an eventual ureter reanastomosis, we recommended that the lower ureter should be considered part of gynaecology. Anyway the patient should be informed about the available skills otherwise informed consent cannot be obtained. 5. In over 2000 deep endometriosis excisions of the rectum or rectosigmoid, a low rectum resection...