<

Kwaliteit van chirurgie is verschillend

Kwaliteit van chirurgie     Kwaliteit van Chirurgie is niet gelijk voor iedereen De recente discussie over erelonen in UZ Gasthuisberg en kwaliteit van chirurgie raakt een taboe over kwaliteit van geneeskunde in België. Het is een dogma dat de kwaliteit voor iedereen dezelfde is. Officieel zijn alle chirurgen met diploma even bekwaam. Dit is een ideologische maar onjuiste stelling.De kwaliteit van chirurgie en van diagnose is erg verschillend; vooral in chirurgie is dit duidelijk. De onderstaande voorbeelden zijn onvolledig en bewust beperkt tot die aspecten waarover ik publiceerde en/of voordrachten hield. Kwaliteit is verschillend “Men herkent maar wat men kent”. Dit is zeer goed aangetoond voor de diagnose van endometriose. Zelfs vrij grote letsels van diepe endometriose worden vaak gemist bij klinisch onderzoek. Zonder ervaring zal de meerderheid van kleinere diepe endometriose noduli t.h.v. het sigmoid gemist worden. ‘De beste techniek in chirurgie is deze waarmee men vertrouwd is ”, is een veelgehoorde stelling op voordrachten.  Dit is nonsens. Indien een techniek aangetoonde voordelen heeft moet men deze toepassen.  Dir is waar voor laparoscopische chirurgie in het algemeen. Als voorbeeld: de behandeling van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft veel voordelen t.o.v. van de klassieke laparotomie. En toch krijgen nog veel vrouwen een grote insnede met vaak het verwijderen van de eileider  omdat degene die van wacht is het laparoscopisch niet kan. “Me doet maar wat men kan” Ondanks de aangetoonde voordelen van een laparoscopische hysterectomie gebeurt anno 2018 not 70% van de hysterectomies met een brede incisie. Het zou best zijn dat de patiënt zich bewust is dat ‘medico-legaal’ en dus ook voor informed consent, enkel de gemiddelde zorg...

Robot chirurgie is niet beter maar duurder en soms gevaarlijk.

Belgie heeft samen met Amerika een erg hoog aantal robots voor chirurgie. Dit verbaast gezien ik tot op heden geen echte voordelen heb aangetoond geweten en gezien de discussies hierover op de jaarvergaderingen van de AAGL, ESGE, ASRM  en op regionale meetingen in Rome, Moscow, Lissabon in 2009.  Het verbaast dan ook nog meer dat België  zelfs sommige robotchirurgie terugbetaalbaar heeft gemaakt door het RIZIV. Eerst een kort historisch overzicht van endoscopische chirurgie , dat zich vanaf het begin van de jaren negentig ontwikkelde.  Samen met een reeks pioniers waarvan niet toevallig zovelen bij de artsen van deze website horen ( bv  H. Reich, A. Wattiez, L. Adamian, A. Ussia)  werden én de technieken en het materiaal ontwikkeld.  Ten getuige hiervan de reeks patenten die ik langs Leuven Research en Development ontwikkelde (net zoals de meeste andere pioniers) en het feit van de eerste reeks hysterectomies, diepe endometriose, promontofixaties, zelfs  cholecystectomies, pneumothorax, ureter en eileider reanastomoses  te hebben uitgevoerd in België. Erg belangrijk in dit ontwikkelingsproces  was de kritische blik van de universiteit en de regelmatige internationale toetsing tijdens kongressen, workshops en  live surgery.  De technologische ontwikkeling leek voltooid op het einde van de jaren negentig. Technologische verbeteringen waren beperkt,  alleszins in gynaecologie gebeurden alle ingrepen laparoscopisch, en de voordelen van endoscopische chirurgie waren ondertussen goed aangetoond. De introductie van de endoscopische chirurgie in de dagdagelijkse praktijk verliep echter veel moeizamer en daar waar sommigen 100% totale laparoscopische hysterectomies  uitvoeren is dit vandaag nog steeds minder dan 10% in Belgie, Engeland, Italie en de VS.  Voor de meer advanced surgery zijn de cijfers zelfs nog veel lager. Eris dus...

Hysterectomie voor grote baarmoeders en robotchirurgie

Bij de recente discussie rond laparoscopische hysterectomie van grote baarmoeders en over robot chirurgie hadden we volgend commentaar voor de volledig engelse versie 1. het meest belangrijke instrument is de uteriene rotator 2. de techniek van onderbinden van de uterina aan de oorsprong is belangrijk 3. de Da Vinci robot moet nog steeds zijn nut aantonen. Bovendien is de kostprijs die zeer hoog is, door de gemeenschap gedragen. Niet endoscopisten die hun gebrek aan scholing in endoscopie opvangen met een robot zetten een stap achteruit omdat elke complicatie met een laparotomie moet worden verholpen P....