<

Het artikel besproken op minerva Garry R, Fountain J, Mason S, et al. The eVALuate study: two parallel randomised trials, one comparing laparoscopic with abdominal hysterectomy, the other comparing laparoscopic with vaginal hysterectomy. BMJ 2004;328:129-35. verdient kommentaar
1. het toont duidelijk de grenzen aan van een zogezegd RCT.
2. het enige ernstige besluit uit dit artikel is dat de vergelijking gedaan werd door een reeks chirurgen met weinig ervaring in de laparoscopische chirurgie, vandaar abnormaal lange operatietijden en hoge complicatiecijfers.

De juiste conclusie is dan ook, ‘indien uitgevoerd door een gynaecoloog met beperkte ervaring, is er geen voordeel van een laparoscopische tov een abdominale hysterectomie”

prof P. R. Koninckx

Share This