<

Samenvatting van de voordracht gegeven op het kongres in Avelino 7-7-2011 en op de IRCAD workshop in Taiwan 17-7-2011

Chirurgie voor diepe endometriose bestaat erin de ganse nodulus weg te nemen, of door enkel de nodulus weg te snijden of door een darmresectie te verrichten.

Het wegnemen van alleen de endometriosenodulus zonder darmresectie  is bijna steeds (meer dan in 95%) mogelijk voor de laag gelegen endometriose en in 90% van een hoger gelegen sigmoid nodulus als de chirurg hiervoor de nodige expertise heeft. De pelvische chrirug zal immers tijdens de ingreep beslissen of een darmresectie nodig is. Indien er bovendien een ureterstenose is kan dit steeds terzelfdertijd worden behandeld.   Darm en ureter chirurgie gebeurt in samenspraak met abdominale heelkunde en urologie maar het is de gynaecoloog-pelvische chirurg die beslist, en bijna steeds de ingreep uitvoert .

Minder ervaren gynaecologen vragen vaak de abdominaal chirurg en/of de uroloog om het deel van de chirurgie uit te voeren dat ze zelf niet kunnen.  Realiteit is dat in dat geval bijna steeds een darmresectie wordt uitgevoerd voor nodulussen van meer dan  cm.

De 3 redenen waarom een darmresectie moet worden vermeden

Een darmresectie is vaak nutteloos.  Dit wordt pas duidelijk als achteraf microscopisch geen endometriose wordt gevonden (dus verkeerde diagnose)of wanneer achteraf blijkt dat de endometriose buiten de  darm gelegen is, zonder infiltratie van de spierlaag (dus niet nodig)

een darmresectie is niet nodig want het kan eenvoudiger terwijl de resultaten niet beter zijn

een lage darmresectie gaat gepaard met levenslange complicaties zoals 30% blaasklachten, 30% darmklachten en 40% sexuele problemen als anorgasmie

Hoe kan de patient oordelen of een darmresectie nodig zals zijn : dit is voor de patient moeilijk beoordeelbaar. Het enige houvast is aan de gynaecoloog te vragen hoe groot de nodulus geschat wordt en wat zijn percentage darmresecties is voor dit volume. Als de gynaecoloog bereid is een videoregistratie van de ganse  ingeep  te maken en u een kopij te geven dan is hij waarschijnlijk voldoende zelfzeker.

Kan de patient achteraf weten of een darmresectie nodig was ?  Ja, het volstaat het microscopisch onderzoek van de darm op te vragen en de diepte van de infiltratie na te kijken. Indien een volledige videoregistratie beschikbaar is, dan is de beoordeling uiteraard vrij makkelijk.

Besluit : vermijd nutteloze darmresectie en kontroleer als patient of een darmresectie wel nodig was

 

P. R. Koninckx

 

Share This