<

Ook het baviaanmodel voor endometriose is niet goed
Het is spijtig dat we geen diermodel voor endometriose hebben. Daarom startte ik in Kenya met de hulp van de EU het baviaan project op het IPR. Dit gebeurde onder de lokale supervisie van Chandrit Bambra en Mohamed Isahakia en werd uitgevoerd door Thomas D’Hooghe’ die er een thesis aan over hield. Na jaren onderzoek is het mij duidelijk geworden dat de baviaan geen goed model is voor endometriose.

Bavianen hebben spontane endometriose maar hetgeen wij gevonden hebben is enkel minimale endometriose. Bovendien werden in alle artikels de punten met 2 vermenigvuldigd zodat de endometriose artificieel veel ernstiger leeg.
Ernstige endometriose als kystische ovariele en diepe endometriose komt occasioneel voor in het wild, maar wij slaagden er niet in dit te induceren (oa met immunosuppressiva) zodat het voor ernstige endometriose als model niet bruikbaar is.
Inductie van endometriose lukte een beetje voor typische letsels, maar of en waarvoor dit een bruikbaar model is, moet nog worden aangetoond.

De bekomen resultaten alhoewel gepubliceerd, moeten met de nodige voorzichtigheid worden beoordeeld gezien alles steunt op een vijtigtal primaten en een 250 tal laparoscopies.  Bovendien verwijnt in de meeste van de meer dan 20 artikels de significantie (steeds net 0.05) wanneer 1 baviaan van groep wordt gewisseld. De beweringen en loftuitingen van de baviaan als model voor endometriose zijn mi dan ook erg overdreven en misplaatst. Ik heb dit reeds bij herhaling gezegd op internationale congressen. Dit in de internationale literatuur aankaarten stuit op het structureel probleem dat kommentaar artikels moeilijk publiceerbaar zijn.


Share This