<

Darmvoorbereiding blijft een controversieel onderwerp. Over de laatste jaren is er groeiende evidentie dat voor darmresectie er geen voordelen , maar eerder nadelen zijn vooraf een mechanische darmvoorbereiding te geven zoals voor een colonoscopie.

Onze bezorgdheid bleef de laattijdige darmperforatie na endometriosechirurgie. Gezien een echte RCT onuitvoerbaar is en 20 jaar zou vragen hebben we beslist vanaf februari 2013 geen mechanische darmvoorbereiding meer te geven, maar dit te veranderen in 3 dagen restenarm dieet+ een enema de avond voordien+ antibiotica. Aanleiding was een grondige discussie hierover op de AAGL listserv. ( voor de volledige discussie zie engelse site)

Share This