<

Libido en de Pil

Dat ‘de Pil”, orale kontraceptie , het libido zou verminderen is een probleempunt sinds ‘de Pil’ op de markt is gekomen.   Initiëel dacht men dat dit niet zo verwonderlijk was omdat ‘de Pil’  de eierstokken stillegt, zodat er geen eisprong meer is en dus ook geen productie aan hormonen meer is. De redenering was als volgt : de productie van oestrogeen, progestageen en van androgeen valt stil. Met de pil geven we oestrogeen en progestageen : hetgeen ontbreekt is het androgeen waarvan gekend is dat het het belangrijktste hormoon is voor de libido. Er zijn  geen goede gegevens die het effect van de pil op de libido duidelijk aantonen. Dit is niet zo verwonderlijk als men rekening houdt met de grote individuele verschillen in hormoonconcentraties en in de verhouding tussen het mannelijk hormoon vanuit ovarium en het mannelijk hormoon vanuit de bijnieren. Iemand die bv bijna 100% van het mannelijk hormoon in het ovarium maakt zou zo bijna 100% van de mannelijk hormoon productie zien wegvallen onder de pil.  Daar waar libido bij primaten bijna helemaal door het mannelijk hormoon bepaald wordt, is libido bij de mens veel complexer met veel andere factoren naast mannelijk hormoon. Daarom is een goede wetenschappelijk studie over libido en de pil niet gemakkelijk. Bovendien heeft men grote aantallen nodig. Gevolg is dat de studie tot nog toe niet werd uitgevoerd. Voor een nieuwere pil zijn er argumenten om te verwachten dat het effect op libidovermindering minder is dan bij de andere pillen.  Hiervoor is ondertussen een trial bezig (zie onder menopause/klinische studies of click hier).  Niet alleen het feit dat we misschien een...