<

Klinische Trials Adhaesiepreventie

“Conditionering” van de buikholte voorkomt postoperatieve vergroeiingen en vermindert pijn.

 
Postoperatieve Vergroeiingen komen voor in 80%
Chronische buikpijn
is in 30%
een gevolg van adhaesies
Infertiliteit
is in 30%
een gevolg van adhaesies
Darmobstructie is
in bijna 100%
een gevolg van adhaesies
 
Preventie is moeilijk
“Good surgery”
vermindert adhaesies
met 50%
Barriers
hebben maximaal
40% effect
Maar het effect
blijft
variabel en onvoorspelbaar.
 
Het mechanisme van adhaesievorming
KLASSIEK MODEL
“het lokale trauma”
= weefselvocht - fibrine
= vergroeiingen
<——–>
NIEUW Model
Acute inflammatie van de
ganse buikholte
is kwantitatief 20x meer belangrijk.
 
Het Nieuwe model, visueel voorgesteld

De buikholte is meer dan 20 keer belangrijker dan het chirurgisch letsel zelf

letsel

Het chirurgisch trauma zelf veroorzaakt slechts een beetje vergroeiingen, maar deze worden sterk gestimuleerd door faktoren uit de buikholte.

+ CO2 laparoscopie

Het nadelig effect van CO2 neemt toe met de duur van de ingreep

+ uitdroging

Gebeurt altijd tenzij biezondere maatregelen voor bevochtiging en temperatuurkontrole

+ manipulatie van darmen (een meer ervaren chirurg manipuleert minder en heeft dus minder vergroeiingen)
.

Het mechanisme waardoor faktoren uit de buikholte vergroeiingen doen toenemen is als volgt : door beschadiging van het mesotheel (oppervlakkige cellaag) van de buikholte, trekken deze grote platte cellen zich samen (“bulging”) en komen de onderliggende weefsels (basaal membraan) bloot te liggen. Hierdoor komen stoffen vrij die de vergroeiingen ter hoogte van de letsels sterk verhogen, die postoperatieve pijn veroorzaken, en die ook de kans op inplanting van kankercellen verhogen.
Belangrijk is dat alle schadelijke faktoren -teveel of te weinig zuurstof, uitdroging, te hoge temperatuur- toenemen met de tijd van chirurgie. Het mechanisme is een acute ontstekingsreaktie van de ganse buikholte en het effect van alle faktoren is cumulatief

.
Het nieuwe model toegepast op adhaesiepreventie door conditionering van de buikholte
zoals aangetoond in ons laparoscopisch muismodel
Adhaesies zoals nu voorkomen na goede chirurgie met een minimum aan manipulatie

.

een beter gasmengsel dan CO2

Nieuw is dat toevoeging van lachgas en zuurstof celbeschadiging voorkomt.

geen uitdroging en 32°C

Nieuw is dat minder adhaesies voorkomen als de temperatuur wat lager is.

dexamethasone

Nieuw is de regeling van temperatuur rond de 32°C en het 100% voorkomen van uitdroging.

barrier

Na conditionering van de buikholte hebben barriers, alhoewel kwantitatief minder belangrijk, een meer voorspelbaar effect.

 

Zoals men kon verwachten uit het basisonderzoek is peritoneale conditionering de eerste en belangrijkste stap, die op zichzelf tot 80% adhaesiereduktie geeft. Barriers hebben enkel effect op het lokale letsel en zijn maar 40% effectief in geselecteerde gevallen. Omdat het werkingsmechanisme verschillend is zijn de effecten van conditionering en barriers cumulatief. In muizenexperimenten kunnen we nu adhaesies praktisch helemaal voorkomen (het is namelijk moelijk een onderscheid aan te tonen tussen 95% en 100% adhaesiereductie)

 
Translationele toepassing in samenwerking met eSaturnus NV
die de aangepaste apparatuur ontwikkelde
EEN BETER GASMENGSEL
toevoeging van N2O en zuurstof
geeft minder adhaesies en minder pijn
TEMPERATUURREGELING OP 32°
vermindert de acute ontstekingsreaktie
vermindert adhaesies en pijn
100% HUMIDIFICATIE
en koeling met een third means
geeft 0% uitdroging
 
Wat weet men vandaag bij de mens over conditionering ?
Toevoeging van Zuurstof
vermindert pijn
(J Verguts et al)
Toevoeging van zuurstof
vermindert de CO2 resorbtie
Gebruik van 100% N2O
vermindert pijn
 

Bovendien heeft men vandaag bijna altijd wat uitdroging terwijl de temperatuur in de buikholte variabel is tussen 25 en 36°C (R. Corona et al)

 
Nieuwe klinische trials in UZ Gasthuisberg om de positieve effecten van conditionering aan te tonen bij de mens

De effecten van elk aspekt van conditionering zijn goed gekend en zonder risico.
Nieuw is dat lage concentraties N2O kunnen gebruikt worden en dat dit geen risico geeft. N2O is bovendien even oplosbaar in bloed als CO2. Voor 100% N2O werden de voordelen aangetoond maar 100% N2O had een ontploffingsrisico en werd daarom niet gebruikt.
Toevoeging van 4% zuurstof is zonder risico. Voorkomen van uitdroging en temperatuurregulering rond de 32° kan nu dankzij eSaturnus NV . Dexamethasone wordt sinds 20 jaar gebruikt en barriers worden sinds enkele jaren verkocht. Heparine wordt door sommige chirurgen nu reeds standaard gebruikt.
Het nieuwe is dus dat alle gunstige aspekten samen worden gebruikt.
Alle trials worden gecoordineerd door - voor alle additionele vragen kunt u bij hen terecht

Marleen Craessaerts , RN
016 343606
marleen.craessaerts@uzleuven.be
Diane Wolput, secretaresse
016 344202
diane.wolput@uzleuven.be
Prof P. R. Koninckx pkoninckx@gmail.com
Dr J. Verguts jasper.verguts@uz.kuleuven.be
Dr R. Corona coronaroberta@gmail.com
 

Trial 1 : Aantonen van adhaesie reduktie en van postoperatieve pijn bij vrouwen die een ingreep ondergaan voor diepe endometriose

Bij wie ? Vrouwen waarbij een ingreep voor diepe endometriose gepland is. We hebben bewust gekozen voor deze groep omdat dit de meest zware en langdurige chirurgie is en dat bovendien vele vrouwen nog kinderwens hebben. Voorkomen van adhaesies is dus extra belangrijk.
Hoeveel patienten ? 40 patienten zullen worden geincludeerd.
Wat ? : De operatie zelf zal gebeuren zoals de laatste 10 standaard is, met name CO2 laser en electrochirurgie. Het pneumoperitoneum (opblazen van de buik) , zal bij lottrekking (gerandomiseerd) , ofwel gebeuren zoals momenteel standaard is in GHB, (met name CO2 gas zonder bevochtiging), ofwel zal een volledige conditionering gebeuren (CO2 gas met zuurstof en N2O ; volledige bevochtiging en temperatuurskontrole op 32°C). Aan de spoelvloeistof zal een kleine dosis heparine worden toegevoegd, 5 mg dexamethasone zal worden gegeven. en na de ingreep zal Hyalobarrier gel worden aangebracht.
Wat zijn de risico’s ? : Alle aspekten van de behandeling zijn goed gekend en zonder risico. Het nieuwe is dat alle gunstige aspekten samen worden gebruikt. Bewust werd gekozen om aldus het effect te maximaliseren. Kleine effecten zijn immers moeilijk aantoonbaar.
Second look laparoscopie : na 2 weken zal een kontrolelaparoscopie gebeuren zodat eventuele vergroeiingen nog niet fibreus zijn en vlot kunnen worden losgemaakt. Terzelfdertijd zal de aan of afwezigheid van vergroeiingen worden nagegaan en op video geregistreerd. Dit laat toe achteraf vergroeiingen kwantitatief te scoren.
Wat zijn de voordelen voor de patient ? :Indien de muisexperimenten zich bij de mens bevestigen, verwachten wij
een sterke vermindering van postoperatieve vergroeiingen : in het muismodel is dit een vermindering van meer dan 90%.
een sterke vermindering van postoperatieve pijn : uit indirecte evidentie verwachten we een pijnvermindering van 60% en meer.
Hoe deelnemen ? Uw behandelende arts zal U dit nogmaals uitleggen en vragen beantwoorden.
Informed consent Download het informed consent.
Het staat elke patient vrij deel te nemen of niet en de toestemming tot deelname kan op elk ogenblik herroepen worden. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

.

Trial 2 : Aantonen dat er minder CO2 resorbtie, pijn en inflammatoire reaktie optreedt door conditionering.

Share This