<

Evidence based medecine

Evidence Based Medicine is meer dan randomised Clinical trials P.R. Koninckx Dienstverloskunde-gynaecologie. UZ Gasthuisberg, KULeuven, B-3000 Leuven België. De Doelen, maart 2003 ; SAMENVATTING Evidence based medecine (EBM) als term werd geintroduceerd door epidemiologen en statistici die de RCT beklemtoonden als wiskundig zuivere modellen zonder vertekening. Bovendien laat dit meta-analyse toe, eveneens mathematisch correct. In deze puriteinse definitie is er kritiek gerezen over de moeilijkheden van het uitvoeren van de RCT, over de interpretatie en extrapolatiemoeilijkheden en over de selektiebias bij de meta-analyse. Indien voorgesteld als ‘de standaard voor geneeskundig handelen’ dreigt bovendien een onderschatting van het klinisch beslissingsproces waar context en individualisering belangrijk zijn. EBM als discipline die geneeskunde en statistiek integreert, die de meest adekwate proefopzet en statistische analyse onderzoekt, rekening houdend met kostprijs, tijd en haalbaarheid, en die een overzicht probeert te houden over de massale literatuur, en die zich voorstelt als een techniek en niet als een norm, is ontegensprekelijk en pluspunt. Om dit te illustreren wordt het belang van de observationele studies besproken, en. om het geheel historisch te situeren werd het parallelisme met rekenkracht besproken. INLEIDING De naam evidence based medecine (EBM) werd geintroduceerd door Britse en Canadese epidemiologen. EBM beklemtoont het belang van van de randomised clinical trial (RCT) en van de meta-analyse (zoals theoretisch ontwikkeld door Kuhn in 1962) als basis voor het medisch handelen. Over de inhoud heerst nogal wat verwarrring, gezien de term EBM door sommigen eng gedefinieerd wordt als RCT en meta-analyse. Gezien de kracht van het woord is de betekenis voor velen verschoven naar de letterlijke betekenis, namelijk dat geneeskundig handelen best op evidentie gebaseerd is, dat...