+32 16462796 pkoninckx@gmail.com

men heeft me gezegd dat ik endometriose heb

Eerste check-list

 

 • de diagnose is enkel een vermoeden van bv oppervlakkige endometriose
 • indien een kystische ovariële endometriose gezien werd op echo (of MRI) en de pijn niet acuut begonnen is, dan is de diagnose waarschijn lijk juist
 • Zo de pijn acuut begonnen is dan is de kans groot dat het een kystisch corpus luteum is, en moet er vooral GEEN chirurgie gebeuren
 • als een grote diepe endometriose nodulus vermoed wordt door de klachten en na klinisch onderzoek en echo (of MRI), dan is de diagnose waarschijnlijk juist ; voor kleinere noduli is de kans op vals positieve en vals negatieve diagnose 20% tot 30%
 • het type endometriose werd niet medegedeeld : dan bedoelt men waarschijnlijk een vermoeden van oppervlakkige endometriose

 

 

 • Dan is de diagnose waarschijnlijk juist
 • Het is nuttig een video of beelden te hebben zodat kan worden nagegaan of alles werd gecontroleerd, meer specifiek de appendix, het sigmoid en het diaphragma
 • Dit is de juiste houding van een chirurg die niet de nodige ervaring heeft : beter geen operatie dan een onvolledige of met beschadiging van eierstok of eileiders.

 

 

Te kontroleren voor een ingreep

 • voor een kystische ovariële endometriose van meer dan 6 cm moet er een ingreep in 2 tijden gepland worden
 • Bij vermoeden van diepe endometriose -én indien groot- wordt best een hydronefrose uitgesloten (met echo bv) en een kontrastlavement uitgevoerd om een stenose niet te miskennen
 • Een ureter-stent is enkel nodig bij hydronefrose
 • Informeer wat de gewoonte van de chirurg is : wij vinden dat een darmresectie zelden (<10%) nodig is terwijl sommigen bijna altijd een darmresectie uitvoeren. Kontroleer in de literatuur !

Dan zou de diagnose moeten duidelijk zijn. Belangrijk om weten is :

 • welke ingreep voor welk type endometriose ?
 • volledige of onvolledige excisie ?
 • postoperatieve verwikkelingen ?
 • hoe lang duurde de ingreep ?
 • heb je een video of ten minste beelden ?
 • werd de ovariële reserve gekontroleerd

 

Zonder laparoscopie en dus zonder zekere diagnose

 • kan gegeven worden als voorbereiding op een ingreep
 • kan gegeven worden voor een korte periode om het effect op pijn te beoordelen
 • voor een langere periode zonder diagnose is verkeerd.
 • geneest nooit de endometriose

Na laparoscopie en chirurgie

 • orale contraceptie kan gegeven worden om de kans op recidief te verminderen
 • is vaak  een teken dat de chirugie onvolledig was

 

Praktische Gids voor de patiënte bij wie endometriose is vastgesteld.

“Endometriose” is geen diagnose zonder vermelding van het type

Er zijn vier types endometriose subtle, typische,kystische en diepe, die voorkomen bij 80, 50, 20 en minder dan 5% van de vrouwen. De pijnklachten varieren van geen tot een beetje tot heel veel.

Er wordt endometriose vermoed en een ingreep werd gepland : zie checklist hierboven.

welk type ingeep is gepland ; is men voorbereid op een diepe endometriose

wat zal er gebeuren als de endometriose ernstiger lijkt dan vermoed :

 • niets en verwijzen
 • of bijroepen van de chirurg met wsch een darmresectie

Er wordt endometriose vermoed en medicale therapie werd gegeven 

 • Medicatie geneest nooit endometriose maar kan de pijn verminderen
 • Kan zinvol zijn gedurende een korte periode als proeftherapie of voor een ingreep
 • Dat de pijn verbeterd is, is geen zekerheidsargument voor endometriose alhoewel dit vaak de reden is om de behandeling verder te zetten zodat  ernstige endometriose vaak gedurende velen jaren gemist wordt Een medische behandeling zou nooit mogen gegeven worden zonder diagnose tenzij voor korte tijd

Er gebeurde een laparoscopie en men vond ‘oppervlakkige endometriose’

Eigenlijk zou het probleem moeten opgelost zijn met een kans op recidief van 20% of minder

Hoe gebeurde de chirurgische behandeling gebeurde Oppervlakkige coagulatie kan geen diepe endometriose uitsluiten, endometriose wordt best gevaporiseerd of uitgesneden.

Het kan een beetje nuttig zijn om orale contraceptie te geven om de kans op recidief te verminderen.

 

Een ingreep voor een chocoladecyste is gepland

 •  de expertise van de chirurg is cruciaal om eierstokbeschadiging te voorkomen. Technisch is dit echter een veel moeilijker ingreep dan vaak voorgesteld, niet zozeer voor de patiënt maar om het ovarium niet blijvend te beschadigen
 • Deze ingreep is nooit dringend.
 • Als de pijn echt ernstig is dan is het verstandig minstens een kontrastlavement uit te voeren om een (zeker hoger gelegen) diepe endometriose niet te missen. Zelfs als dit onderzoek negatief kan het wijs zijn een darmvoorbereiding te geven.
 • Als de kyste groter dan 6 cm is dan gebeurt de ingreep in 2 tijden, (in infertility) of wordt de eierstok weggenomen zo er geen verdere kinderwens is
 • De beste techniek is stripping omdat dit het ovarium minimaal beschadigt en de kleinste kans op recidief heeft. (oppervlakkige coagulatie heeft een een veel hogere kans op recidief tenzij voor de erg kleine endometrioma’s.
 • Tijdens de chirurgie moeten ook alle andere oorzaken van pijn worden uitgesloten : vooral belangijk is de darm na te kijken op diepe endometriose die anders gemakkelijk wordt gemist.
 • Na de chirurgische behandeling zou de ovariële reserve normaal moeten zijn. Een verminderende reserve is dikwijls het gevolg van beschadiging door te agressieve coagulatie of door het opereren van te grote kysten. Om dit te kunnen beoordelen vinden we kwaliteitscontrole door videoregistratie zo belangrijk.
 • Pijn zou moeten opgelost zijn en de kans op een spontane zwangerschap is rond de 60%.
  Zo na 1 jaar niet zwanger , wordt IVF een optie.
 • De kans op recidief na stripping is minder dan 5%
 • Als er geen onmiddellijke kinderwens is kan er best orale contraceptie worden gegeven - alhoewel niet noodzakelijk.

IVF wordt gepland wordt zonder voorafgaande ingreep.

 • vraag een tweede opinie want dit is erg controversieel voor een kystische endometriose en verkeerd voor een diepe endometriose
 • IVF centra argumenteren dat de kans op een zwangerschap bij IVF met een endometrioma bijna normaal is.
  Persoonlijk vind ik dat tijdens de pick-up chocoladevocht in de buik zal lopen met vergroeiingen als gevolg die een ingreep alleen maar moeilijke maken.
 • Bovendien ziet men regelmatig na herhaalde pick-ups dat er multipele ovariële endometrioma’s ontstaan , iets dat chirurgisch niet meer behandelbaar is zonder ernstige beschadiging van de eierstok.
 • Eerst chirurgie en daarna IVF maximaliseert de kans op een zwangerschap.

Diepe endometriose wordt vermoed.

 • Best bij ernsitge diepe endometriose : uitsluiten van hydronefrose en  darmobstructie. Het belang van MRI, CAT-scan en colonoscopy is beperkt
 • Welke operatie is gepland : darmresectie of conservatief.  Wij vinden dat er te veel darmresecties gebeuren met ernstige laattijdige complicaties  en dat een conservatieve behandeling 2015 de state of the art is
 • wat is de ervaring van de chirurg
 • zal er videoregistratie gebeuren.
 • systematisch een ureter stent plaatsen is voorbijgestreefd. – enkel nodig is bij hydronefrose
 • ureter-reimplantaties zijn voorbijgestreefd
 • Pijnvrij in 80% :geien 20% van de vrouwen nog klachten heeft (van vergroeiingen) is het zo belangrijk te weten of de ingreep volledig was iets wat zonder videoregistratie niet mogelijk is
 • Spontane zwangerschap in 60 tot 80% binnen het jaar
 • Diepe endometriose chirurgie is technisch moeilijk en kan niet zonder verwikkelingen iets dat duidelijk met de patient moet worden besproken. Wat belangrijk is , is dat de complicaties van een darmresectie op korte termijn vergelijkbaar zijn en op lange termijn veel hoger.
 • Medische behandeling kan pijn verminderen gedurende enige tijd, maar de pijn komt terug na stoppen.
  Het is niet echt nuttig voor chirurgische behandeling. Het kan worden gegeven na chirurgie. Maar wart verkeerd is, is medische behandeling te gebruiken om onvolledige chirurgie te verdoezelen.
 • Zo geen zwangerschap optreedt na 6md of 1 jaar is IVF aangewezen, eventueel een second look laparoscopie om mineure adhesies te behandelen. Wat altijd verkeerd is, is Ivf met een niet behandelde of een onvolledig behandelde rectovaginale nodulus. Dit is zeer pijnlijk tijdens de pick-up en creëert bovendien zeer veel vergroeiingen. Dit zijn dan de moeilijkste patiënten om te opereren.
Share This