+32 16462796 pkoninckx@gmail.com

men heeft me gezegd dat ik endometriose heb

 

Check-list ter kontrole/aanvulling na diagnose of chirurgie

Zonder laparoscopie

 • de diagnose is enkel een vermoeden van oppervlakkige endometriose
 • de echografische diagnose van kystische ovariële endometriose is waarschijnlijk juist. Zo de pijn acuut begonnen is dan is het waarschijnlijk een kystisch corpus luteum is en is chirurgie niet nodig.
 • de diagnose van een grote diepe endometriose nodulus (klachten+klinisch onderzoek+echo of MRI), is waarschijnlijk juist ; voor kleinere noduli is de kans op vals positieve en vals negatieve diagnoses 20% tot 30%
 • als het type endometriose niet gespecifieerd werd dan is er een vermoeden van oppervlakkige endometriose

Na laparoscopie

 • Dan is de diagnose waarschijnlijk juist
 • Vraag de video of beelden  zodat kan worden nagegaan of alles werd gecontroleerd zoals de appendix, het sigmoid en het diaphragma
 • De de juiste houding van een chirurg is : beter geen operatie dan een onvolledige of met beschadiging van eierstok of eileiders.

 

 

Te kontroleren voor een ingreep

 • voor een kystische ovariële endometriose van meer dan 6 cm moet er een ingreep in 2 tijden gepland worden
 • Bij vermoeden van diepe endometriose -én indien groot- wordt best een hydronefrose uitgesloten (met echo bv) en een kontrastlavement uitgevoerd om een stenose niet te miskennen
 • Een ureter-stent is enkel nodig bij hydronefrose
 • Informeer wat de gewoonte van de chirurg is : ik vind dat een darmresectie zelden (<10%) nodig is terwijl sommigen bijna altijd een darmresectie uitvoeren. Kontroleer in de literatuur !

Dan zou de situatie moeten duidelijk zijn.

 • welke ingreep en welk type endometriose ?
 • volledige of onvolledige excisie ?
 • postoperatieve verwikkelingen ?
 • hoe lang duurde de ingreep ?
 • heb je een video of ten minste beelden ?
 • werd de ovariële reserve gekontroleerd

 

Zonder laparoscopie en dus zonder zekere diagnose

 • kan gegeven worden voor een korte periode om het effect op pijn te beoordelen
 • voor een langere periode zonder diagnose is verkeerd.
 • medicatie geneest nooit de endometriose

Na laparoscopie en chirurgie

 • orale contraceptie kan gegeven worden om de kans op recidief te verminderen
 • kan een teken zijn dat de chirugie onvolledig was

 

Gids voor de patiënte bij wie endometriose is vastgesteld.

“Endometriose” is geen diagnose zonder vermelding van het type

Er zijn vier types endometriose subtle, typische,kystische en diepe, die voorkomen bij 80, 50, 20 en minder dan 5% van de vrouwen. De pijnklachten varieren van geen tot een beetje tot heel veel.

Checklist voor vermoeden van endometriose en een geplande ingreep

welk type endometriose word er vermoed en wat is de planning

wat zal er gebeuren als de endometriose veel ernstiger is dan vermoed :

 • niets doen en verwijzen
 • bijroepen van de chirurg met wsch een darmresectie

Checklist bij medische therapie voor vermoeden van endometriose  

Er gebeurde een laparoscopie en men vond ‘oppervlakkige endometriose’

Het probleem zou moeten opgelost zijn met een kans op recidief van 20% of minder

Hoe gebeurde de chirurgische behandeling gebeurde Oppervlakkige coagulatie kan geen diepe endometriose uitsluiten, endometriose wordt best gevaporiseerd of uitgesneden.

Het kan nuttig zijn orale contraceptie te geven om de kans op recidief te verminderen.

Een ingreep voor een chocoladecyste is gepland

 •  de expertise van de chirurg is cruciaal om eierstokbeschadiging te voorkomen. Technisch is dit een moeilijke ingreep om het ovarium niet blijvend te beschadigen
 • Deze ingreep is nooit dringend.
 • Als de pijn zeer ernstig is dan moet aan diepe endometriose gedacht worden.
 • Als de kyste groter dan 6 cm is dan gebeurt de ingreep in 2 tijden, (in infertility) of wordt de eierstok weggenomen
 • De beste techniek is stripping omdat dit het ovarium minimaal beschadigt en de kleinste kans op recidief heeft. (oppervlakkige coagulatie heeft een een veel hogere kans op recidief tenzij voor de erg kleine endometrioma’s.
 • Tijdens de chirurgie moeten ook alle andere oorzaken van pijn worden uitgesloten : belangijk is de darm na te kijken op diepe endometriose.
 • Na de chirurgische behandeling zou de ovariële reserve normaal moeten zijn. Een verminderende reserve is dikwijls het gevolg van beschadiging door te agressieve coagulatie of door het opereren van te grote kysten. Om dit te kunnen beoordelen vinden we kwaliteitscontrole door videoregistratie zo belangrijk.
 • Pijn zou moeten opgelost zijn en de kans op een spontane zwangerschap is rond de 60%. Zo na 1 jaar niet zwanger , is IVF een optie.
 • De kans op recidief na stripping is minder dan 5%
 • Als er geen onmiddellijke kinderwens is kan er best orale contraceptie worden gegeven - alhoewel niet noodzakelijk.

IVF wordt gepland wordt zonder voorafgaande ingreep.

 • vraag een tweede opinie want dit is controversieel voor een kystische endometriose en verkeerd voor een diepe endometriose
 • IVF centra argumenteren dat de kans op een zwangerschap bij IVF met een endometrioma bijna normaal is.
  Persoonlijk vind ik dat tijdens de pick-up chocoladevocht in de buik zal lopen met vergroeiingen als gevolg die een ingreep alleen maar moeilijke maken.
 • Bovendien ziet men regelmatig na herhaalde pick-ups dat er multipele ovariële endometrioma’s ontstaan , iets dat chirurgisch niet meer behandelbaar is zonder ernstige beschadiging van de eierstok.
 • Eerst chirurgie en daarna IVF maximaliseert de kans op een zwangerschap.

Diepe endometriose wordt vermoed.

 • bij ernsitge diepe endometriose : uitsluiten van hydronefrose en  darmobstructie. Het belang van MRI, CAT-scan en colonoscopy is beperkt
 • Welke operatie is gepland : darmresectie of conservatief.  Wij vinden dat er te veel darmresecties gebeuren met ernstige laattijdige complicaties  en dat een conservatieve behandeling de state of the art is
 • wat is de ervaring van de chirurg
 • zal er videoregistratie gebeuren.
 • systematisch een ureter stent plaatsen is voorbijgestreefd. – enkel nodig is bij hydronefrose
 • ureter-reimplantaties zijn voorbijgestreefd
 • Pijnvrij in 80% :geien 20% van de vrouwen nog klachten heeft (van vergroeiingen) is het zo belangrijk te weten of de ingreep volledig was iets wat zonder videoregistratie niet mogelijk is
 • Spontane zwangerschap in 60 tot 80% binnen het jaar
 • Diepe endometriose chirurgie is technisch moeilijk en kan niet zonder verwikkelingen iets dat duidelijk met de patient moet worden besproken. Wat belangrijk is , is dat de complicaties van een darmresectie op korte termijn vergelijkbaar zijn en op lange termijn veel hoger.
 • Medische behandeling kan pijn verminderen gedurende enige tijd, maar de pijn komt terug na stoppen.
  Het is niet echt nuttig voor chirurgische behandeling. Het kan worden gegeven na chirurgie. Maar wart verkeerd is, is medische behandeling te gebruiken om onvolledige chirurgie te verdoezelen.
 • Zo geen zwangerschap optreedt na 6md of 1 jaar is IVF aangewezen, eventueel een second look laparoscopie om mineure adhesies te behandelen. Wat altijd verkeerd is, is Ivf met een niet behandelde of een onvolledig behandelde rectovaginale nodulus. Dit is zeer pijnlijk tijdens de pick-up en creëert bovendien zeer veel vergroeiingen. Dit zijn dan de moeilijkste patiënten om te opereren.
Share This