+32 16462796 pkoninckx@gmail.com

Chiurgische behandeling van endometriose

Chirurgie is de eerste en enige behandeling van endometriose. De eerste ingreep zou de laatste moeten zijn

Chirurgische behandeling van Endometriose

Chirurgie tijdens de diagnostische laparoscopie is de keuze behandeling

Het vermoeden steunt vooral op klinische symptomen , klinisch onderzoek en echografie . MRI en CAT scan zijn minder nuttig

endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
dubbele ureter
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
hydronefrose

Bij afwezigheid van diepe endometriose - of van ernstige vergroeiingen gebeurt  chirurgie kan als daghospitalisatie Bij vermoeden van diepe endometriose - of van ernstige adhaesies moeten  vooraf onderzoeken gebeuren om hydronefrose of ontdubbelde ureter uit te sluiten en/of een kontrastlavement om een sigmoid endometriose en een occlusie over meer dan 2-3 cm. Andere onderzoeken als colonoscopie, MRI, transrectale NMR en CAT scan zullen deze beslissingen weinig beïnvloeden en hebben dan ook een beperkt nut

Informatie over diagnose De geplande endometriose chirurgie en de alternatieven bv techniek voor vaporisatie/excisie van de verschillende types endometriose : meest belangrijk zijn oppervlakkige coagulatie of excisie van cystische ovariële endometriose ; discoide excisie of darmresectie voor diepe endometriose. Complicaties Heeft de chirurg de ervaring om een bloeding, of een darm of ureter letsel laparoscopisch te behandelen. De persoonlijke ervaring en de persoonlijke resultaten van de chirurg, dwz hoeveel ingrepen werden uitgevoerd en met welke resultaten ( % zwangerschappen, % recidieven) en hoe dikwijls gebeurde een conversie van laparoscopie naar laparotomie Zal er een videoregistratie van de volledige procedure gebeuren en krijg je een kopij ?. De patiënt zou de beperkingen van de chirurg moeten kennen -niemand kan alles- : wanneer de nodule groter is dan 3 cm of vastzit aan de spina en zeker zo het een sigmoid endometriose betreft dan is het roekeloos zonder voldoende ervaring de endometriose chirurgie te beginnen. Het grootste probleem is dat endometriose chirurgie onverwachts erg moeilijk kan zijn met darm chirurgie en hechten van ureter en blaas en soms dissectie van een zenuw

Een CO2 laser is een voordeel voor oppervlakkige en diepe endometriose Gezien de hemostatische eigenschappen blijft het operatieveld bloedloos. Weefsel beschadiging is beperkt tot 100 micron : wat je ziet is wat je doet. De CO2 laser versnelt de endometriose chirurgie, wat vooral belangrijk is voor diepe endometriose als een ingreep van 5 uren slecht 4 uur duurt. Voor oppervlakkige endometriose laat de CO2 laser bovendien toe slechts 2 secondaire trocars te gebruiken en dan nog laag -bikini- geplaatst

Chirurgie van Subtle endometriose

endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Subtle is geen pathologie
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Subtle is niet progressief

Gezien laser vaporisatie maar enkele seconden vraagt en dit zonder risico’s kan , verkies ik te behandelen Agressieve coagulatie van grote oppervlaktes zou moeten vermeden worden owv het risico op adhaesies. Het grootste probleem van subtle endometriosis is dat het belang sterk overroepen wordt en vaak als oorzaak van pijn of infertiliteit wordt voorgesteld . click Voor beelden subtle letsels

 

Chirurgie van typische endometriose duurt slechts 15-30 min

endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Beginnende CO2 laser excisie
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Typische endometriose

Symptomen : komt voor bij 25% van alle vrouwen en bij 50% bij infertiliteit en pijn. Typische endometriose moet worden gevaporiseerd of geëxciseerd. Hiervoor heeft de CO2 laser een reeks specifieke voordelen : het is sneller met minder bloedingen en minder weefselbeschadiging zeker wanneer gebruikt met hydroprotectie Typische letsels thv van het diafragma zijn moeilijker te behandelen owv het risico van perforatie en pneumothorax. Coagulatie alleen is een slechte behandeling omdat de diepte van invasie niet kan worden geschat zodat ofwel te weinig of te diep gecoaguleerd wordt. Na chirurgie worden 30 tot 50% van de vrouwen zwanger, maar het blijft onduidelijk of de verhoogde zwangerschapskans het gevolg is van het vernietigen van de typische endometriose, of dat de incidentie van het LUF syndroom vermindert. click Voor beelden van typische letsels

endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Diafragma : best afblijven
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Typische endometriose

Typische endometriose
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Atypische endometriose

 

Chirurgie van cystische ovariële endometriose vraagt veel ervaring om het ovarium niet te beschadigen

endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Cystische endometriose

Welke Chirurgie ? Indien minder dan 5 cm in diameter

Heel kleine letsels kunnen gevaporiseerd worden

een kystisch corpus luteum moet vooral niet geopereerd worden

De beste techniek is excisie van de kyste omdat recidieven kleiner zijn dan 5%

Oppervlakkige coagulatie daarentegen heeft een meer dan 20% recidieven. Daarom ben ik hiermee gestopt sinds 1996

Indien meer dan 5 cm in diameter : ofwel een 2 staps chirurgie zo het ovarium moet bewaard blijven of een adnexectomie; excisie betekent immers het vernietigen van het ovarium

de eerste ingreep met aspiratie en spoelen van het endometrioma duurt 10 min en is een dagopname

Na 3 maanden GNRH behandeling is de kyste kleiner geworden en kan ze worden geexciseeerd

click Voor beelden kystische endometriose

endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Klein endometrioma
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Incisie
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
excisie= ei+schelp
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
einde:normaal ovarium
 

Verwikkelingen van ovariële chirurgie

Beschadiging met een verminderde ovariële reserve moet worden vermeden Alleen videoregistratie kan aantonen dat een klievingsvlak gemist werd, of dat er excessieve coagulatie gebeurde , vooral ter hoogte van de hilus met beschadiging van de bloed voorziening chirurgie voor ovariële cysten wordt ten onrechte als ‘gemakkelijk’ beschouwd. De realiteit is dat veel vrouwen na chirurgie een verminderde ovariële reserve hebben terwijl publicaties van excellente chirurgen geen vermindering tonen. chirurgie voor kystische ovariële endometriose is daarom delicaat, met enkel oppervlakkige coagulatie van bloedvaatjes. Hierdoor is er wel een risico van 3-4 % op een hematoom.

Diepe endometriose is moeilijke chirurgie

endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Onze ervaring : 2010> 2000
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
resectie versus excisie versus debulking

Wij beschreven als eerste diepe endometriose in 1989 Chirurgisch moeten 4 Localisaties worden onderscheiden Rectovaginaal Sigmoid blaas zeldzaam : ovarium remnant Zoals links aangegeven voerde ik meer dan 2000 diepe endometriose resecties uit in Leuven, 300 in Oxford en 130 in Rome Wat is het probleem bij diepe endometriose chirurgie Het kan technisch moeilijke chirurgie zijn met soms chirurgie van de darm de ureter en de blaas. Vooral grotere letsels kunnen technisch erg moeilijk zijn. Daarom is een grondige preoperatieve diagnose zo belangrijk. Indien diepe endometriose niet vermoed werd is er geen darmvoorbereiding en kan de ingreep niet doorgaan. Bovendien is er een chirurg met voldoende ervaring nodig, het juiste materiaal, en een goed team (assistent, verpleegster) zodat de assistentie voldoende is bij darm, blaas, of ureter problemen. Ook ervaren supervisie tijdens de postoperatieve periode is belangrijk.

Diepe endometriose : rectovaginaal en rectosigmoid

endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Wanneer wordt het moeilijk
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
frequentie van voorkomen

Voor recent artikel met volledige discussie click hier De diagnose moet minstens vermoed worden voor chirurgie anders is er geen darmvoorbereiding. De moeilijkheidsgraad van chirurgie moet worden ingeschat. de moeilijkheidsgraad neemt exponentieel toe met de diameter. Veel ervaring is nodig zo de diepe endometriose groter is dan 3 cm en zeker wanneer ze vastzit aan de spina. voor ons is een volledige excisie zonder darmresectie bijna altijd mogelijk : een lage darm resectie gebeurde slechts in 3/2000 . Vandaag zijn alle betere chirurgen het eens dat onvolledige chirurgie zou moeten worden vermeden. Diepe endometriose invadeert de spier van de darm afhankelijk van de grootte en lokalisatie. . Voor een gemiddelde nodulus van 2-3 cm zal een volledige resectie van diepe endometriose daarom gepaard gaan met een resectie van de muscularis en een sutuur in 50% terwijl in 20% de darm moet worden geopend met een sutuur in 2 lagen. Wanneer deze diepe endometriose zeer groot is met lage en laterale uitbreiding, en zeker zo vastzittend op de spina, is de parasympaticus zenuw betrokken in de endometriose en is er een 10-15% risico op een tijdelijke blaas retentie Een lage darm resectie is zelden nodig, ook niet voor de grote letsels. Een lage darmresectie moet bovendien vermeden worden omwille van de veel hogere kans op verwikkelingen, en owv de 30% darm, de 30% blaas en 40% kans op sexuele problemen en dit levenslang. Bovendien is er geen aangetoond voordeel click Voor meer beelden diepe endometriose

endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
rectovaginaal
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
na resectie
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
uterosacraal
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
na resectie
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images Een goede manipulator de rotator van eSaturnus
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
parasympaticus zenuw
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
muscularis waarvoor sutuur
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
beter geen darmresectie
 

Diepe endometriose in het Sigmoid

Diagnose en behandeling zijn veel moeilijker : zonder klinisch vermoeden wordt de diagnose gewoonlijk gemist : want het klinisch onderzoek en echografie zijn nutteloos; ook bij laparoscopie wordt dit vaak gemist tenzij de chirurg veel ervaring heeft. Enkel een kontrastlavement kan de graad van stenose beoordelen, hetgeen essentieel is voor de chirurgie voor kleinere letsels kan een discoide resectie Zo minder dan 50% occlusie over minder dan 2-3 cm is beginnen we steeds met een discoide resectie wetende dat in 10% toch een sigmoid resectie zal nodig zijn. Het is belangrijks steeds met een discoide resectie te starten owv de vele artefacten die ten onrechte een endometriose suggereren. Zo meer dan 50% occlusie over meer dan 2-3 cm kan er best een electieve sigmoid resectie gepland worden want dit is technisch te moeilijk voor een discoide resectie Sigmoid endometriose is altijd erg invasief : in 90% in de muscularis , en in meer dan 50% transmuraal zonder kontrastlavement doet men bijna systematisch een darmresectie. De indicatie tot sigmoid resectie kan veel liberaler dan voor een lage rectum resectie gebeuren de sigmoid resectie weinig verwikkelingen geeft - in contrast met de lage rectum resectie. Bovendien is de discoide resectie van het sigmoid technisch zeer moeilijke chirurgie met eerder theoretische dan praktisch aangetoonde voordelen. Een colonoscopy of een NMR zijn niet erg nuttig omdat het het chirurgisch beleid niet verandert.

endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
RX kontrastlavement
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
30% occlusie
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Groot Sigmoidletsel
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
5o% occlusie
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
macroscopisch lijkt het een klein letsel
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Artefact : een darm spasme waarvoor GEEN resectie
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Artefact : een darm spasme waarvoor GEEN resectie
 

Diepe endometriose in de blaas

endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Cystoscopie
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Laparoscopiesch beeld

De diagnose is vaak moeilijk en laattijdig : zonder klinische ervaring wordt dit jaren gemist. Soms kan een ervaren echografist de diagnose stellen. Bij grote letsels is het wijs een cystoscopie uit te voeren om de positie van de ureters te controleren. Zo de nodulus dicht bij de ureter ligt plaatsen we steeds een dubbele J stent in de ureter Excisie kan radicaal gebeuren omdat de blaas gemakkelijk geneest Zo een stuk blaaswand weggenomen wordt is een sutuur nodig. Dit is echter geen groot klinisch probleem omdat een blaas zeer goed geneest en dit tot nog toe nooit laattijdige problemen gaf Wel dient de patiënt gedurende 7 dagen een blaassonde te behouden

 
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images laparoscopisch beeld
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
een grote nodulus
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
dwars door de blaaswand
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Sutuur : geneest goed
 

Diepe endometriose en de Ureter

endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images

Daarom is het nodig dat de chirurg op voorhand weet of ureter chirurgie zal nodig zijn en daarom moet de chirurg bekwaam zijn deze ureter chirurgie uit te voeren. Zo hydronefrose : een preoperatieve sten is noodzakelijk omdat het risico op een ureter letsel 18% is. Zo er geen hydronefrose is, is een sytematische stent is overbehandeling en dient te worden vermeden owv de pijn en de fibrose tgv van een stent Meest belangrijk is dat alle ureter letsels laparoscopisch kunnen worden behandeld zoals we recent aantoonden in 2 reviews Een review van de literatuur review in 2007 en onze persoonlijke reeks in 2009

 
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
diepe endometriose rechts
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images na excisie rond ureter
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
merk de hydronefrose
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
geen indicatie voor reimplantatie
 

Diepe endometriose : ovariële remnant Syndroom

endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
lijkt een ovarium
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
beginnende excisie

de ureter gaat steeds dwars door het letsel altijd erg moeilijke endometriose chirurgie

 
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
merk de ureter
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
die dwars
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
door het letsel gaat
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
sutuur ureter
 

Peritoneale Pockets

Peritoneale pockets zijn indeukingen in het peritoneum met doorgaans een endometriosehaard (spiders). Vaak worden deze verkeerdelijk Allen en master genoemd. De behandeling bestaat uit oppervlakkige excisie. Wanneer extensie tot aan de zenuw kan dit behoorlijk moeilijk zijn.

endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Allen en masters
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
Na openleggen
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
begin excisie
endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
einde excisie
 

Adenomyose

Voor infertiliteit : Adenomyose type junctional zone thickening kan niet worden behandeld, tenzij kleine kystjes net onder het endometrium die hysteroscopisch kunnen worden verwijderd Adenomyose type ‘nodule’ kan worden geexciseerd zoals een myoom. Technisch is dit echter veel moeilijker, zeker bij grote adenomyose nodulen omdat de klievingsvlakken onduideljk zijn. Het betreft dus een debulking. Voor pijn . Indien er geen kinderwens is en men mag aannemen datde adenomyose de oorzaak van pijn is, dan is een hysterectomie aangewezen. click Voor meer beelden van adenomyose

Diepe endometriose : verwikkelingen en postoperatief beleid

Chirurgie van diepe endometriose kan maar veilig gebeuren door een team met ervaring , dwz de chirurg EN de assistent en liefst een derde assistent met ervaring. Dit is een van de voordelen van een team zoals de ‘Gruppo Italo Belga”.

endometriose chirurgie
onvolledige chirurgie is een van de ergste “complicaties”
want de volgende chirurgie is veel moeilijker

- dat de chirurgie volledig moet zijn Onvolledige chirurgie moet worden beschouwd als een ernstige complicatie want de chirurgie is niet alleen nutteloos , maar de volgende chirurgie wordt veel moeilijker met veel vergroeiingen. Vooral t.h.v. de darm kan dit moeilijke zijn als er onvoldoende ervaring is. - dat men weet dat men thv de vaginawand zeker alles moet wegnemen omdat daar de meeste recidieven zijn - dat men thv de darmwand een laagje fibrose mag laten - dat een blaaswand altijd vlot herstelt - dat een ureterletsel altijd laparoscopisch herstelbaar is zonder dat een ureter-reimplantaie nodig is - dat nutteloze darmresecties kunnen vermeden worden bv als het endometriose lijkt maar geen is - dat chirurgie niet zo traag of traumatisch mag zijn dat een darmresectie onvermijdelijk wordt - dat de moeilijkheidsgraad exponentieel toeneemt met het volume en een localisatie thv de spina of het sigmoid Peroperatieve verwikkelingen zijn vergelijkbaar met de verwikkelingen van andere chirurgie mits een team met ervaring. - het risico te ontwaken en dat de baarmoeder (ongepland) zou zijn weggenomen is tot op heden bij ons team nul. - het risico te ontwaken en dat een eierstok (ongepland) zou zijn weggenomen is tot op heden bij ons team nul, tenzij als er geen normaal gezond ovarium weefsel overblijft (en dit kan altijd worden gecontroleerd op de videoregistratie). - wel moet men rekening houden met de direkte gevolgen van een volledige excisie van darm, blaas en ureter. De kans hangt af van de grootte en de lokalisatie van de endometriose. Dit zijn echter geen verwikkelingen. - Bij hydronefrose is de kans op een ureterletsel in onze reeks 18% ; zonder hydronefrose kleiner dan 0.5%. - voor een 2cm rectumletsel is de kans op muscularis resectie en sutuur in 1 laag 50% ; voor een sigmoid letsel is dit 90% - voor een 3cm letsel is de kans op een full thickness resection en een dubbele sutuur respectievelijk 40 en 95%. - merk de klemtoon op ervaring en team : gezien het moeilijke chirurgie kan zijn, en gezien iedereen ‘moe’ wordt na meer dan 5 uur kan het belang van goed materiaal, van een CO2 laser en van ervaring niet genoeg worden beklemtoond. - zonder ervaring en een team, gebeuren conversies naar laparotomie en darmresectie. Dus informatie over de kans dat dit gebeurt geeft informatie over de ervaring van de groep. Een team met ervaring is ook nodig voor het POSTOPERATIEF MANAGEMENT.

endometriose chirurgie
laattijdige darmperforatie is de meest gevreesde
complicatie Indien de diagnose niet onmiddellijk
wordt gesteld volgt een colostomie

- Na een darmsutuur in 1 laag blijft de patiënt 4 dagen nuchter. Na een darmsutuur in 2 lagen (na full thickness resection, 7 dagen nuchter met 7 dagen antibiotherapie. - na het openen van de vagina wordt 1 maal profylactische antibiotica gegeven. - na een ureter letsel blijft een drain gedurende 7 dagen en de double J gedurende 6 weken. - de meest gevreesde complicatie is de laattijdige darmperforatie : vroeger in 5% zoals reeds gepubliceerd in 1996 daarna 1% en nadat we massieve lavage introduceerden op 16-11-2006 is dit risico op nul gevallen.(artikel in press) Een laattijdige darmperforatie kan met een eenvoudige laparoscopie worden opgelost indien de diagnose binnen de 24 uur wordt gesteld, . Zo niet is een colostomie nodig. Net daarom blijft de patiënte in principe gedurende 5 dagen in het ziekenhuis en ook daarom moet ook het postoperatief team ervaring hebben - 1-2 % rectovaginale fistels Om dit te vermijden verkiezen we geen hysterectomie te combineren met chirurgie voor een rectovaginale endometriose om niet en sutuur op de darm , en 1 op de vagina te hebben –Bloeding en infectie zijn gelukkig zeldzaam –blaas retentie treedt op in 10-15% vooral wanneer de endometriose groot is, laag gelegen is en lateraal uitbreidt. Deze complicatie is tijdelijk en duurt zelden langer dan 3 maanden. Risico beheersing en videoregistratie De systematische videoregistratie van volledige ingrepen laat ons toe elke complicatie te analyseren. Bovendien publiceren we deze analyse om anderen te helpen niet dezelfde vergissingen te begaan. Met een snelle tweede laparoscopie : kunnen alle verwikkelingen laparoscopisch behandeld worden

Resultaten van endometriose chirurgie

endometriose chirurgie, chirurgische behandeling, laparoscopische chirurgie, pelvische pijn, images
cumulatieve zwangerschapskans

Geen effect op pijn of infertiliteit omdat dit geen oorzaak is van pijn of infertiliteit. endometriose chirurgie is waarschijnlijk niet nuttig maar omdat chirurgie maar enkele minuten duurt zonder risico’s, voeren we een oppervlakkige vaporisatie uit met een CO2 laser. typische endometriose pijn : Na excisie is er een significante reductie in pijn bij 50% van de vrouwen zoals aangetoond in de RCT van Sutton. infertiliteit : endometriose chirurgie verhoogt waarschijnlijk de fertiliteit gedurende 6-12 maanden. Recidieven : 20% over 10 jaar. cystische ovariële endometriose pijn endometriose chirurgie zal de ernstige pijn verminderen in meer dan 90%. infertiliteit : de cumulatieve zwangerschapskans is 60% na 12 maanden Recidieven : minder dan 5% zo volledige excisie. Het grootste risico is de beschadiging van het ovarium. Gezien dit eerder frequent gebeurt bij minder ervaren chirurgen pleiten wij voor een kwaliteits controle door videoregistratie. Diepe endometriose pijn endometriose chirurgie geneest pijn in meer dan 85%. Bij de overige 15% is het altijd erg moeilijk om te weten of de chirurgie misschien wel volledig gebeurde, iets dat zonder videoregistratie niet kan worden beoordeeld. infertiliteit Het is onduidelijk of diepe endometriose een oorzaak is van infertiliteit, omdat 50% van de vrouwen met diepe endometriose reeds kinderen hebben. De cumulatieve zwangerschapskans na chirurgie ligt rond 60% na 12 maanden. Recidieven: 1% zo de excisie volledig was.

Share This