+32 16462796 pkoninckx@gmail.com

Prof Koninckx Philippe over menopauze, endometriose en gynaecologische chirurgie

Informatie gesteund op meer dan 300 eigen publicaties

 

Lid van “Gruppo Italo Belga”

Rome Woman Hospital

Rome Woman Hospîtal

Prof Koninckx Philippe voor gynecologie endometriose, laparoscopische chirurgie, hysterectomie, menopauze

Prof Koninckx

De eerste menopauzekliniek in Europa in 1981 Pionier in laparoscopische chirurgie sinds 1986 Professor aan de KULeuven België, Oxford Engeland en Rome-Gemelli Italië waaruit de “Gruppo Italo Belga” en “Oxford Leuven Surgery” groeiden

prof Koninckx PR, Informatie Gynaecologie, menopauze, endometriose behandeling, endometriose preventie, laparoscopische chirurgie prof Koninckx PR, Informatie Gynaecologie, menopauze, endometriose behandeling, endometriose preventie, laparoscopische chirurgie prof Koninckx PR, Informatie Gynaecologie, menopauze, endometriose behandeling, endometriose preventie, laparoscopische chirurgie

Onze voordrachten

Hoe bereiken

Informatie

Onze ervaring in chirurgie

ASRM Honors

Chirurgie prijs van de ASRM

Meer dan 3000 ingrepen voor diepe endometriose en meer dan 1000 hysterectomies.

Social media flashes-niewe blogs

What are the mistakes of endometriosis therapy ?

De vergissingen bij endometriose behandeling

Hormonen en rimpels

Hormonen en rimpels

Premenstrueel syndroom en endometriose

endometriosse en sexualiteit

Endometriose en sexualiteit

Checklist voor endometriose

Checklist voor endometriose

Checklist voor een operatie

Checklist voor een operatie

Hysterectomie : de regels

Hysterectomie : de regels

Informed consent

Informed consent

 

Menopauze : een hormonale behandeling is nuttig voor de meeste vrouwen

Wat is menopauze ?

Prof Koninckx Philippe voor gynecologie endometriose, laparoscopische chirurgie, hysterectomie, menopauze Menopauze betekent dat de eierstokken geen vrouwelijke hormonen meer aanmaken. Menopauze gebeurt gewoonlijk rond de 50 jaar maar soms vanaf 35 jaar of na 65 jaar.

Tijdens de overgangsperiode zijn de eierstokfunctie en de cyclus onregelmatig .

Na de menopauze zijn de concentraties vrouwelijke hormonen laag met alle gevolgen hiervan. Na de menopauze is er wel nog productie van mannelijk hormoon ondermeer uit eierstokken en bijnieren .

Hormonen zijn nuttig voor de meeste vrouwen

Gynaecologie informatie menopauze, endometriose, laparoscopische chirurgie, images Dit is zoals een bril of een hoorapparaat. De voordelen zijn

 • de hersenen : minder zweten, warmte-opwellingen, slapeloosheid en een beter geheugen
 • de steunweefsels : minder rimpels, minder osteoporose en minder verzakkingen
 • hart en bloedvaten : 50% minder cardiovasculaire accidenten zo genomen vanaf het begin van de menopauze
 • darmkankers : 50% minder
 • baarmoederlichaamkanker : 50% minder
 • borstkankers : hormonen laten geen nieuwe borstkankers ontstaan ; ze stimuleren de groei van bestaande kankers. Het resultaat is een betere minder agressieve kanker die weliswaar 7 jaar vroeger ontdekt wordt.

Wat is hormonale substitutie (HRT)

Hormonale substitutie is de inname van hormonen zoals de eierstokken die vroeger zelf aanmaakten : dus zoals een bril om te lezen.

 • De dosis varieert met de eigen productie van de vrouw.
 • De toediening kan met pillen, zalven en vaginaal.
 • Met en zonder menstruaties.
 • Veel verschillende producten : zoals met kleding vraagt een ideale behandeling individualisatie

Waarom is er nog zoveel idscussie ?

 • Een goede behandeling vraagt individualisatie. Hiervoor is een grondige kennis van endocrinologie en farmacologie nodig.
 • Schrik om iets “tegen de natuur” te doen.
 • De angst van borstkanker. Door de versnelde groei van een bestaande borstkankers  zullen er in de groep met HRT steeds wat meer borstkankers worden gevonden   (OR=1.25) . Dit wordt vaak verkeerd verstaan als meer kankers.
 • De gewoonte vrouwen met een borstkanker anti-hormonen te geven om het tumorvrij interval te verlengen d.w.z. om de groei te vertragen.

Wat is kwaliteit van chirurgie in gynaecologie?

 • Kwaliteit begint met een juiste indicatie   d.w.z. geen vermijdbare of nutteloze ingrepen
 • Een chirurg met het nodige ervaringsniveau : dit is belangrijk voor diepe of cystische endometriose, ernstige vergroeiingen of grote baarmoeders. Zonder de nodige ervaring is verwijzen beter dan opereren. Voor diepe endometriose betekent dit minder vermijdbare darmresecties
 • Laparoscopische chirurgie is beter dan open chirurgie want minder pijn, kortere hospitalisatie en kleinere incisies.
 • Kwaliteitscontrole kan enkel met  Video-registratie . Dat de chirurg een video-opname van de ganse ingreep maakt met kopij aan de patiënt is een indirect teken van ervaring.
 • Geen complicaties. Elke chirurg moet ZIJN resultaten en complicaties kennen, liefst controleerbaar in publicaties en congresmededelingen.
 • kwailiteit is erg verschillend

Weinig pijn en vergroeiingen  : hiervoor zijn een ervaren chirurg, een korte ingreep met weinig bloedverlies en  conditioning -zie EndoSAT NV nodig.

Toegepast op gynaecologie en laparoscopische chirurgie

 • Hysterectomy : kan altijd met laparoscopische chirurgie tenzij de baarmoeder groter is dan 1500 gram. (level I).
 • Urine incontinentie : de chirurg moet zowel de vaginale (eg TOT) als de laparoscopische behandeling zoals een  promontofixatie, Burch en paravaginaal defect aankunnen (level II)
 • Adhesiolyse kan erg moeilijk zijn tot level III
 • Endometriose De technische moeilijkheid is variabel van oppervlakkige letsels (level I) tot de moeilijke diepe endometriose (level III). Ook ovariële endometriose is level III owv het hoog risico op ovariële beschadiging bij onvoldoende ervaring
 • Oncologische chirurgie : lymphadenectomie moet volledig zijn
 

 

Gynaecologische pelvische pijn en infertiliteit

Gynaecologische pelvische pijn

Chronische pelvische pijn heeft vele oorzaken  en een juiste diagnose is belangrijk. Het is belangrijk het mechanisme van buikpijn te verstaan : de buikorganen zijn erg gevoelig aan uitrekking bv een volle blaas. Voor endometriose is het verband tussen de letsels en de pijn erg variabel. .

 • Diepe endometriose geeft doorgaans erg veel pijn maar 5% heeft geen pijn.
 • Cystische endometriose geeft doorgaans ook veel pijn maar 25 % is zonder pijn
 • Typische endometriose veroorzaakt pijn in 50% die bovendien niet altijd cyclusgebonden is.
 • Subtle endometriose of stromatose of endosalpingiose geven geen pijn.
 • Adenomyose  : pijn is variabel

Infertiliteit

Om fertiliteit en infertiliteit te verstaan moet men  MFR (monthly fecundity rate, of maandelijkse zwangerschapskans ) en CPR (cumulative pregnancy rate, totale zwangerschapskans) kennen.

 • MFR (monthly fecundity rate ):  is de kans op conceptie per maand.
 • CPR (cumulative pregnancy rate) : is de kans om zwanger te worden na jaren, of  6 tot 12 maanden.

Elk normaal koppel heeft 50% kans op conceptie in de eerste maand (MFR).  Omdat de meest vruchtbare koppels snel zwanger worden, zal de groep die overblijft steeds wat minder fertiel zijn en na 1 jaar is de MFR gedaald naar 10%.  Na 1 jaar infertiliteit, ondanks de MFR van 10% zal nog 80% spontaan zwanger worden over de volgende jaren.  Na 5 jaar infertiliteit is de CPR lager dan 20%. Minder goede chirurgie met ovariële beschadiging en/of vergroeiingen zijn een belangrijke oorzaak van infertiliteit. Tenzij ernstige mannelijke infertiliteit, is  IVF zonder een diagnostische laparoscopie niet aan te raden. Niet invasieve technieken als echo en MRI kunnen immers adhesies of oppervlakkige endometriose niet uitsluiten .

Share This